Sökning: "economic systems"

Visar resultat 1 - 5 av 2485 uppsatser innehållade orden economic systems.

 1. 1. Comparing Media Systems Applied in Post-Soviet Countries Political Parallelism and Role of the State in Armenia, Belarus and Russia

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Elen Kocharyan; [2021-09-14]
  Nyckelord :media systems; post-Soviet countries; political parallelism; interviews;

  Sammanfattning : Purpose:The research aims to reveal the media models operating in the selected three post-Soviet countries: Armenia, Belarus, Russia. As the latters have a joint history the thesis seeks to find out the historica, economic and socio-political casual links that have contributed to the development of the current media systems. LÄS MER

 2. 2. Comparing Media Systems Applied in Post-Soviet Countries Political Parallelism and Role of the State in Armenia, Belarus and Russia

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Elen Kocharyan; [2021-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose:The research aims to reveal the media models operating in the selected three post-Soviet countries: Armenia, Belarus, Russia. As the latters have a joint history the thesis seeks to find out the historica, economic and socio-political casual links that have contributed to the development of the current media systems. LÄS MER

 3. 3. More sharing, more caring? Kumulativa effekter av delningstjänster: En kvalitativ studie om Leksaksbibliotekets påverkan på sina medlemmars inställning till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Marie Feser; [2021-08-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the views on consumption and sustainability held by members of sharing economy concepts and how their behavior is affected, using the example of Leksaksbiblioteket, a toy library in Gothenburg, Sweden. Building on previous research, qualitative interviews were analyzed thematically and put in a greater context using the model of the three spheres of transformation. LÄS MER

 4. 4. No jobs on a dead planet: Swedish unions’ perceptions of their roles in a just transition

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hedvig Schylander; [2021-06-15]
  Nyckelord :Just transition; Sweden; Labour unions; Unionisation; The Swedish Model; Climate change; Sustainability; Sustainable development; Sustainable Development Goals; SDG; Climate transition; Agenda 2030;

  Sammanfattning : If we are to avoid the worst-case scenarios of climate change and environmental issues, we must drastically reduce our emissions of greenhouse gases. Such a transition to an ecologically sustainable society has far-reaching consequences on production systems and labour markets. LÄS MER

 5. 5. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER