Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Illusion eller Verklighet? : En statistisk analys av relationen mellan e-förvaltning och demokrati

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Dan Kindstrand; [2020]
  Nyckelord :E-government; E-participation; Democracy; Pearson Correlation; TwoStep Cluster; Linear regression; E-förvaltning; E-deltagande; Pearson Korrelation; TwoStep Kluster; Linjär regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the relationship between e-Government and Democracy. The first step in fulfilling this quest was to find indexes which appropriately quantify these very general terms. LÄS MER

 2. 2. Bilden av islam : En historiografisk studie om islam i svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arif Baftija; [2020]
  Nyckelord :Bild; Islam; Muhammed; muslimska samhällen; historiografisk; Amartya Sen; Samuel P. Huntington;

  Sammanfattning : The image of Islam A historiographical study of Islam in Swedish research. A society`s image of a foreign people, culture and religion changes constantly depending on social, political and other important events. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande utifrån prospektteorin : En scenariobaserad studie om risker och hållbara investeringar i gruvindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Melander; Caroline Stenvall; [2020]
  Nyckelord :Risk; Potential consequences; Risk aversion; Sustainable investments; Investors; Decision makers; Risk; Potentiella konsekvenser; Riskavsersion; Hållbara investeringar; Investerare; Beslutsfattare;

  Sammanfattning : Prospektteorin presenterades av Kahneman och Tversky år 1979. Teorin förklarar hur beslutsfattande sker under risk. Kahneman belönades år 2002 med Alfred Nobels Ekonomipris för sitt arbete inom beslutsfattande, riskbedömning och rationalitet. Hans forskning nådde den breda massan med boken Tänka, snabbt och långsamt. LÄS MER

 4. 4. Covariance Matrix Regularization for Portfolio Selection: Achieving Desired Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Manu Upadhyaya; [2020]
  Nyckelord :covariance matrix; portfolio selection; risk; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The modus operandi of most asset managers is to promise clients an annual risk target, where risk is measured by realized standard deviation of portfolio returns. Moreover, Markowitz (1952) portfolio selection requires an estimate of the covariance matrix of the returns of the financial instruments under consideration. LÄS MER

 5. 5. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A TRUST OR CONTROL MACHINE? Theory and Experimental Evidence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Đorđe Milosav; [2019-06-25]
  Nyckelord :Blockchain technology; Trust; Reciprocity; Control; Experiments;

  Sammanfattning : After the introduction of Bitcoin in 2008, there has been a proliferation of interest in digital technology called Blockchain. It has been argued that Blockchain can sustain any transaction of value, be it monetary or information, in a manner that is secure and completely independent of interpersonal trust. LÄS MER