Sökning: "ecosystem services"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade orden ecosystem services.

 1. 1. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Författare :Jeffery Marker; [2019]
  Nyckelord :saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Sammanfattning : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. LÄS MER

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 3. 3. A novel platform to quantify crack formation due to root water uptake

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Susanne Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :soil structure dynamics; root water uptake; crack formation; automatized imaging system;

  Sammanfattning : Soil structure play an important role for a productive and sustainable agriculture. It controls many processes in the soil and has a great impact on soil functions and related ecosystem services. Plants play an important role in soil structure dynamics. LÄS MER

 4. 4. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan människa och naturmiljö : En analys ur ett restorativt perspektiv av naturmiljöer i stadsdelen Rosendal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Jonsson; [2019]
  Nyckelord :mental utmattning; naturmiljöer; restorativa miljöer; Rosendal; återhämtning;

  Sammanfattning : Mental illness linked to stress and mental fatigue is increasingly common and some say that urban life is the cause. Science shows that experiences in nature may have a restorative affect on human well-being. The study emphasizes the importance of considering mental health in urban planning by including a restorative perspective. LÄS MER