Sökning: "eddie söderholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eddie söderholm.

  1. 1. Glasriket-Made in Sweden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jenny Flyxe; Eddie Söderholm; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Outsourcing; produktionskostnader; svensk design; svenskhet; låglöneland; ekonomi; glasbruk; glasindustri; konst; glas; konstglas; bruksglas;

    Sammanfattning : Ett växande EU och globalisering har öppnat marknaden för länder med konkurrenskraftiga produktionskostnader och priser. Svenska företag ser ett ändrat köpmönster hos konsumenter. Pengar läggs på upplevelse istället för det materiella och finns ett billigare likvärdigt alternativ prioriteras det. LÄS MER