Sökning: "edge effects"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden edge effects.

 1. 1. Evaluating aperture shape controller (ASC) in modulated radiation treatments

  Master-uppsats,

  Författare :Vilma Andrén Cederholm; [2023-09-28]
  Nyckelord :Medical physics;

  Sammanfattning : To decrease aperture complexity, the aperture shape controller (ASC) is a recently introduced function in Eclipse external beam planning (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA). ASC works within the photon optimizer, minimizing distances between adjacent leaf tips of the MLC. LÄS MER

 2. 2. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Farhana Sultana; Nourhan Raafat Moustafa Abdelsalam; [2023]
  Nyckelord :Cooperatives; Covid-19; Covid-19 pandemic; resilience; strategy; internal governance; decision making; economic Impact; crisis management; crisis decision-making framework;

  Sammanfattning : Different organizations face diverse challenges to survive during Covid-19. Rare external disruptions due to natural causes such as pandemics affect a company's ability to continue operations, from obtaining raw materials from suppliers to delivering finished products directly to the market. LÄS MER

 3. 3. Design av modulärt dropoutsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joel Bergström; [2023]
  Nyckelord :Bicycle design; modular design; generative design; dropout; Cykeldesign; modulär design; generativ design; dropout;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ta fram ett modulärt dropout-system till en cykel, ett system som kopplar bakhjulet till ramen (det saknas en bra svensk översättning). Ett modulärt dropout-system gör det möjligt för en cykelram att använda flera olika typer av dropouts, vilket betyder att cykelramen kan anpassas efter olika användningsområden. LÄS MER

 4. 4. Analysis to reduce ice-related production losses for wind turbines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jhason Paran De La Cruz; [2023]
  Nyckelord :Wind power; cold climate; wind turbine icing; ice losses; ice protection systems; blade heating; de-icing; analytical dashboard; data visualization.; Vindkraft; kalla klimat; nedisning av vindkraftverk; isförluster; isskyddssystem; uppvärmning av blad; avisning; analysverktyg; datavisualisering.;

  Sammanfattning : In the rapidly growing wind energy market, regions with cold climates are currently in the spotlight owing to their abundance of wind resources. However, the operation of wind turbines in cold climate conditions is challenged by serious icing problems. LÄS MER

 5. 5. Mikroplaster från erosionsskador på vindkraftsblad : En kartläggning av utsläppen från Mörttjärnberget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Måns Österdahl; [2023]
  Nyckelord :Leading edge erosion; Landbaserad vindkraft; bisfenol-a; mikroplaster;

  Sammanfattning : Det finns kunskapsluckor att fylla när det gäller mikroplaster från vindkraftsblad. Denna studie bidrar med ökad kunskap om mikroplaster från erosionsskador på vindkraftsblad. Metoden som använts består av datainsamling från bladreparationer och manuell granskning av bladskador via plattformen IRIS från Clobotics. LÄS MER