Sökning: "edith södergran"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden edith södergran.

 1. 1. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 2. 2. Det oundvikliga skall ske som ett svärdshugg : Krisnarrationen i Edith Södergrans Dikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Neu; [2017]
  Nyckelord :Edith Södergran; Dikter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys av röstkvalitet i ljudbokspoesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Karin Sjögren; [2013]
  Nyckelord :ljudbok; röst; poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Metodutveckling för tolkning av litteratur utifrån ljud. Fem ljudboksdikter, skrivna av Edith Södergran och upplästa av fem skådespelare, analyseras genom metoden perceptuell analys av röstkvalitet. Relateras till Merleau-Pontys fenomenologiska perceptionsteori och Frances Dysons teori om radiorösten. LÄS MER

 4. 4. Edith Södergran och hennes ryska tradition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
  Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER

 5. 5. Searching for The specifics of Debutante Works of Poetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Janna Lundberg; [2010]
  Nyckelord :Lyrical Debutante work Women writers 18th century Edith Södergran Karin Boye Elsa Grave Sonja Åkesson Katarina Frostenson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Finns det något utpräglande för debutverk eller är debutverk snarare en utgångspunkt för fortsatt skrivande? Föreliggande magisteruppsats beskriver Edith Södergrans, Karin Boyes, Elsa Graves, Sonja Åkessons och Katarina Frostensons debutverk. Dessa poeter analyseras i förhållande till senare verk. LÄS MER