Sökning: "editionsplikt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet editionsplikt.

 1. 1. Editionsplikt och skyddet för yrkeshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Larsson; [2005]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Editionsplikten i svensk rätt innebär förpliktelsen att i rättegång förete skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis. Processuell editionsplikt stadgas i RB 38:2 och den materiella i RB 38:3. LÄS MER

 2. 2. Bevisrättens plikter och förbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Gustafsson; [2004]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska bevisrätten är präglad av dess grundläggande princip om fri bevisprövning samt utredningsintresset d v s strävan efter domslut som i största möjliga mån stämmer överens med den materiella sanningen. I syfte att främja domstolarnas tillgång till ett så omfattande och rättvisande pro-cessmaterial som möjligt har vittnes-, editions- och exhibitionsplikterna in-förts. LÄS MER