Sökning: "editor"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet editor.

 1. 1. “Det finns ingen anledning att bränna skepp” - En kvalitativ intervjustudie om sportchefers inställning till objektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikael Ljungberg; Joakim Hulterström; Melker Westerberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Objectivity; Journalism; Sports Journalism; Sports-editor; Interviews; Commercialization; Source; Soft and Hard news;

  Sammanfattning : Objectivity is a vital aspect of the journalistic profession, and a pillar within the code of conduct expected of journalists. Historically, the term first emerged in the United States, as a reaction to previous practises deemed biased and propagandistic in favor of political parties. LÄS MER

 2. 2. Like an Oak Tree He Survived : An Analysis of Masculinity Norms in Post-War Namibia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; Namibia; Post-conflict;

  Sammanfattning : During the last decades, international organisations have worked hard to implement a gender awareness in their peace- and development programs. Many organizations, however, fail to include an awareness of masculinity construction, and gender has become synonymous with women. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju medborgarnas ögon och öron” : En kvalitativ studie av lokalredaktörers syn på sin roll i dagens medielandskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Andersson; [2020]
  Nyckelord :local journalism; local editor; rural Västerbotten; journalistic role; identity; democracy; lokaljournalistik; lokalredaktör; Västerbottens inland; journalistrollen; identitet; demokrati;

  Sammanfattning : Med avstamp i dagens medielandskap och med tanke på att dagstidningar dragit ned på journalister och särskilt journalister på lokalredaktioner de senaste tio till femton åren, så har syftet med den här uppsatsen varit att studera hur de kvarvarande lokalredaktörerna i Västerbottens inland ser på sin roll, vad som driver dem samt vilka utmaningar och möjligheter de har i sitt arbetsliv på daglig basis. Kvalitativa intervjuer gjordes med alla sju lokalredaktörer som just nu arbetar i Västerbottens inland och sedan analyserades deras uttalanden genom teorier kopplade till lokala medier och demokrati, ett medielandskap i förändring samt yrkesroll och identitet. LÄS MER

 4. 4. Vad tycker du? Skriv till oss! En kvantitativ innehållsanalys av åsiktsmaterialet i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Veronika Hohenstein; Amanda Jonsson; Erika Krusell; [2019-07-02]
  Nyckelord :Åsiktsmaterial; digitalisering; kommersialisering; tvåstegshypotesen; dagordningsteorin; medielogik; publikorientering; Aftonbladet.; Opinion pieces; digitisation; commercialisation; two-step flow of communication; agenda setting theory; media logic; audience orientation; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the seemingly increase in public debate over the past two decades has affected the amount of opinion pieces in the paper edition of Aftonbladet.The main questions we have answered in this study are the following; has the number of opinion pieces in Aftonbladets paper edition changed over the past twenty years, what topics and text genres are most frequent and has there been a change over time. LÄS MER

 5. 5. Development of a Water Activity Control and Reaction Monitoring System for Acidolysis and Transesterification Reactions using Immobilized Lipases in a Rotating Bed Reactor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Eimantas Gladkauskas; [2019]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymes; Immobilized enzyme; bioreactor; rotating bed reactor; acidolysis; transesterification; arduino; water activity; thermodynamic water activity; Enzyme activity; automatic reaction tracking; reaction tracking; biotechnology; electrical engineering; relative humidity; spinchem; enzymatic synthesis; water activity control; process automation; lipases; lipase; bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Controlled water activity in an enzymatic reaction can influence enzyme activity and productivity. A small layer of water around an enzyme gives it a required flexibility to catalyze reactions at a higher rate in contrast with the one that is dry (Adlercreutz, Dicko, Larsson, & Månsson, 2017). LÄS MER