Sökning: "editorial pages"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden editorial pages.

 1. 1. De kriminaliserade Andra : En diskursanalys av ”utsatta områden” och konstruktionen av en kollektiv identitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Hellström; [2019]
  Nyckelord :vulnerable areas; vulnerable groups; social vulnerability; media; discourse; discourse theory; utsatta områden; utsatta grupper; social utsatthet; media; diskurs; diskursteori;

  Sammanfattning : The present Bachelor thesis examines the medial representations of ”vulnerable areas” (Swedish:”utsatta områden”) and the people living in those areas. In order to achieve my purpose a qualitative discourse analysis is conducted by applying Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. LÄS MER

 2. 2. Regeringskrisen 1978 utifrån två perspektiv : Massmedierna och partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Kälveus; [2019]
  Nyckelord :The government crises; energy politics; mass media;

  Sammanfattning : This research highlights the swedish government crisis in 1978, based on two perspectives and how they affected the crisis. These include mass media and how the politicians acted in relation to their respective parties' standpoint on the nuclear power issue. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna sätter HÅRT MOT HÅRT på ledarsidorna - En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Wikman; Hilma Lundwall; [2018-09-07]
  Nyckelord :Moss Kanter; Aftonbladet; Expressen; Göteborgs- Posten; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Könsmärkning; Kön; Ledartexter; Ledarskribenter; Ledare; Ledarsidor; Massmedia; Dagordningsteorin; Dagstidningar; Kvällstidningar; Medier.; Editorials; Gender-typing; Moss Kanter; Aftonbladet; Expressen; Göteborgs- Posten; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Gender;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to determine if gender-typing occurs in theeditorial pages of five of Sweden’s biggest daily newspapers on two levels; thecomposition of the editorial desk and the subjects which male and female editorialjournalists write about.Method: Quantitative content analysis. LÄS MER

 4. 4. ”Det talades om ’flyktingbarn’ trots att frågan varken rör barn eller flyktingar” : en analys av hur ensamkommande ungdomar gestaltas på fyra svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :framing analysis; unaccompanied children and minors; editorial pages; securitization; the other; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper studies how unaccompanied children and minors are framed on editorial pages in four national Swedish newspapers. The purpose is to analyze how the editorial pages are forming and contributing to a frame of unaccompanied children and minors in the wake of the so-called ’refugee crisis’ in Europe during the fall of 2015. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER