Sökning: "education and citizenship"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden education and citizenship.

 1. 1. Heroes for Change or Systems for Change? Is it time to reject heroism discourse? : A critical eye into a comic edutainment on SDGs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Aisha Al-Daour; [2021]
  Nyckelord :Citizenship Education; Universalism; Post-colonialism; Comics; Superheroes; Semiotics;

  Sammanfattning : This study seeks to extend observations on critical citizenship education by examining what the edutainment Comics Uniting Nations, which presents the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), may tell us about the UN view of imagined agency and citizenship, and subsequently, its broader view of development. Given that the SDGs’ message within the comics targets a global audience, the research work in this thesis puts the comic Heroes for Change to the test by surveying how the minority community in Gaza, occupied Palestine feel and situate themselves in the SDGs’ universal message. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i särskolan : En intervjustudie med speciallärare kring deras upplevelse av samhällskunskapsämnet i särskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning; Jönköping University/HLK, Skolnära forskning; Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Astrid Stedt; [2021]
  Nyckelord :intellectual disability; special school; special needs; social studies och citizenship education; särskola; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; kunskapsutveckling och kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Beteckningen särskola etablerades 1955 och har sedan 1985 varit inskriven i Skollagen. Särskoleverksamheten är en skolform vid sidan av den ordinarie skolverksamheten och är avsedd för elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte bedöms klara av att följa den ordinarie undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Vem förtjänar (inte) uppehållstillstånd i Sverige? - En kritisk diskursanalys av “Gymnasielagen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2021]
  Nyckelord :Gymnasielagen; kritisk diskursanalys; medborgarskap; utbildning; ‘deservingness’; ‘act of citizenship’; gränsdragning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, centrerad kring begreppen gränsdragning, ‘deservingness’ och ‘act of citizenship’ genomförs på den så kallade gymnasielagen. Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i digitala läromedel för ämnet teknik : En studie av hur tema hållbar utveckling behandlas i fyra digitala läromedel för ämnet teknik i grundskolans högstadium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Astrid Huss; [2021]
  Nyckelord :lower secondary school; education for sustainable development; environmental education; subject of technology; teaching material; grundskola; hållbar utveckling; läromedel; undervisning; teknik; miljöutbildning;

  Sammanfattning : Education for sustainable development is one of the more important tasks that the school has according to the National Agency for Education. Education for sustainable development is included in several subjects syllabi, including the subject technology. LÄS MER

 5. 5. Den formbara medborgaren : En idéanalys av utbildningspolitiska idéer om medborgarrollen mellan 1962 till och med idag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rosen; [2021]
  Nyckelord :Education policies; Citizenship education; Ideal types of citizenship; Social citizenship; Liberalization of education; Utbildningspolitik; Medborgarfostran; Idealtyper av medborgarskap; Socialt medborgarskap; Liberalisering av utbildningspolitik;

  Sammanfattning : This thesis examines the political ideas of citizenship that can be found in Swedish education policies between 1962 and today. Furthermore, the thesis also examines how these ideas have changed over time. The material consist of four education policy bills that was adopted during the studied time period. LÄS MER