Sökning: "education for sustainable development"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden education for sustainable development.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Examining Cross-Sector Collaboration in Indonesian Socially-Driven Organizations

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mohammad Ridwan; Tapiwa Bokosi; [2020]
  Nyckelord :Cross-sector collaboration; Socially-driven organization; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : Abstract Cross-sector collaboration is an innovative strategy and practice to be implemented by socially-driven organizations towards reaching sustainable development goals. However, it is challenging to develop successful, effective collaborations that are important to cross-sector dynamics and political contexts, particularly in developing countries, such as Indonesia. LÄS MER

 3. 3. ”Det handlar inte bara om miljön” : En fenomenografisk analys av lärares uppfattningar om utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Lärande och utbildning har genom internationella målbestämmelser fått en central roll i arbetet mot att stärka förutsättningarna för en hållbar framtid (SOU 2004: 36ff). I ljuset av detta har Sverige som ambition att vara ett föregångsland för att uppnå de globala målsättningar som satts upp (Regeringskansliet 2018: 3). LÄS MER

 4. 4. Emotional reactions to climate change and associated coping strategies: a grounded theory study on graduate students of sustainability-related programmes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

  Författare :Uladzislau Zubkevich; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Emotions; Coping strategies; Climate change; Students; Grounded theory;

  Sammanfattning : Climate change is happening. Yet this phenomenon does not only concern the environment, but also has various notable and important psychological implications for individuals in particular and society in general. LÄS MER

 5. 5. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juliane Höhle; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Sammanfattning : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. LÄS MER