Sökning: "education for sustainable development"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden education for sustainable development.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Occupational therapists should contribute to ecological sustainability

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elma Brkic; Madelinn Serléus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability; Sustainable development; Climate change; Education; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: 2020 many people speak of the ecological crisis, few people know what to do to contribute to ecological sustainability. Aim: The purpose of this study was to map the latest research on ecological sustainability and how occupational therapy can contribute by analyzing researchdata from 2013 and using Wagman's concepts: Adapt, Collaborate, Explore and Warn. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling innan och efter nya läroplanen Lpfö 18.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers´ work; sustainable development; Lpfö 18; environment; förskola; förskollärares arbete; hållbar utveckling; Lpfö 18; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur läroplanen Lpfö 18 och det nya uppdraget runt hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas miljömässiga arbete. Metoden som har använts för att besvara syftet är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där sju förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Leave No One Behind in Education: Advocating for disability rights in Nepal

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henriksgård Madelene; [2020]
  Nyckelord :Communication for Development and Social Change; Advocacy communication; Social Movements; Media; Voice; Participation; Disability; Inclusive Education; Disability Rights Movement; Nepal;

  Sammanfattning : Despite international regulations such as the Convention of the Rights of the Child and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the global Sustainable Development Goals in Agenda 2030, everyone does not have the same rights to education. Children with disabilities are the most marginalised and excluded groups in society and also overrepresented among those who are not in school. LÄS MER

 5. 5. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotte Ponzelar; [2020]
  Nyckelord :environmental education; education for sustainable development; discourse theory Laclau and Mouffe; power in education; comparative discourse analysis; role and identity of high school teachers; narratives;

  Sammanfattning : A manifold of research and literature on Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD) stretches from pluralistic interpretations of the concepts’ definition over political debates to the formulation of practical guidelines for educators’ and training programs. While being very open for interpretation, on the political agenda the concept of ESD is argued to be one of the fundamental solutions to tackle Climate Change. LÄS MER