Sökning: "educational and vocational guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden educational and vocational guidance.

 1. 1. Ansvar som redskap för ökad måluppfyllelse : En undersökning av förskollärares uppfattning om ett ökat ansvar att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Caroline Karlsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; ansvar;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to examine how preschool teachers perceive an increased responsibility to lead educational quality work in preschool.  The theory of knowledge is structural institutional theory. This is a qualitative survey where the empirical basis is interviews. LÄS MER

 2. 2. ”…man har ju tagit del av två lärarutbildningar, såklart att jag har mer i mitt bagage.”

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Olsson; Emilie Kristiansson; [2016]
  Nyckelord :ULV-projektet; Invandrade Lärare; Studie- och yrkesvägledning; Hinder; Möjligheter.; Opportunities; ULV-project; Immigrant Teachers; Study- and career guidance; Obstacles;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och dagstidningar visar att det kommer många invandrade akademiker till Sverige, däribland lärare, samtidigt som det råder stor brist på pedagoger. Utländska lärares vidareutbildning är ett projekt vid sex universitet och högskolor i Sverige, dit lärare med en utländsk examen kan vända sig för att komplettera sin utbildning och få en svensk lärarlegitimation eller behörighet. LÄS MER

 3. 3. Supported Education (SEd) - Utbildning med stöd : En kvantitativ studie om individanpassat stöd till att slutföra högre utbildning, främst för personer med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ove Valodius; [2016]
  Nyckelord :Supported Education; Psychiatric disability and education; Psychiatric rehabilitation; Recovery; Supported Education; Psykiskt funktionshinder och utbildning; Psykiatrisk rehabilitering; Återhämtning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i psykiatrisk rehabiliteringsteori som var de viktigaste stödjande och hindrande faktorerna för att deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna slutföra gymnasial/eftergymnasial utbildning och få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Deltagarna i denna studie kom från fyra verksamheter inom Supported Education (SEd) i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Effekter av studie- och yrkesinriktad vägledning på gymnasieskolan – Effekter av vägledning, avseende gymnasieelevers valda program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Aurell; Martina Johansson; [2015]
  Nyckelord :Study and vocational guidance; Guidance methods; High school; Education; High school programs;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the effect of educational and vocational guidance, refer-only high school students tend to stay on their first selected program or to change the program. The theories used in the study deals with young people's choices and choosing education and vocational and life role as a student. LÄS MER

 5. 5. "Jag ville ha vägledning" : En kvantitativ studie av uppsökande vägledning på Naturvetenskapsprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Evelina Boman; Caroline Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :Gender; differences in gender; guidance initiated by the students themselves; Science program; educational and vocational guidance; Genus; könsskillnader; uppsökande vägledning; Naturvetenskapsprogrammet; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of our research is to study how guidance counseling initiated by the students themselves differs between girls and boys in high school. We want to study if there are any differences between girls and boys regarding guidance initiated by the students themselves. LÄS MER