Sökning: "educational buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden educational buildings.

 1. 1. Kvantifiering av växthusgasutsläpp från en byggnad under byggskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Vincent Carlfjord; [2020]
  Nyckelord :BIM; BM; byggnader; EN 15978; hållbar utveckling; klimat elräkningar; klimatdeklaration; LCA; materialval; VICO; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : According to the national climate policy framework adopted by Riksdagen (the Swedish parliament) 2017, Sweden should reach zero net emissions of greenhouse gases in 2045. For this to be successful, the construction and real estate industry, which annually accounts for one fifth of Sweden’s territorial greenhouse gas emissions, needs to minimize its emissions. LÄS MER

 2. 2. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Bergström; [2020]
  Nyckelord :soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Sammanfattning : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. LÄS MER

 3. 3. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 4. 4. Beyond the Standard

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Marthe Kulseth; [2020]
  Nyckelord :Standard; Standardization; Poststandardization; Go beyond the standard; People with disabilities; Intellectual disability; Spatial border; housing to people with intellectual disability; Selbu; Interior architect; Material Diversity; An Attempt to Explain. A letter from my dyslexic self; dyslexia;

  Sammanfattning : In order to contribute to equality, we must go beyond the standard. I want to learn from people with disabilities and the spatial border they are faced with, by exploring the responsibility I have been given, through claiming a role that affects our built environments. LÄS MER

 5. 5. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER