Sökning: "educational choices"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden educational choices.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. Anaphoric demonstratives in student academic writing : A cross-disciplinary study of (un)attended this and these

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Elisabete Ferreira; [2019]
  Nyckelord :cohesion; demonstratives; anaphoric reference; disciplinary variation; student writing;

  Sammanfattning : Cohesive devices such as anaphoric reference play an important role in written discourse. This thesis investigates the extent to which the anaphoric demonstratives this and these are used as determiners (‘attended’) or pronouns (‘unattended’) by first-year undergraduate students from four different academic disciplines. LÄS MER

 3. 3. It’s a little bit like drawing the lottery : A study of American and British expats’ educational strategies in Berlin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Björklund Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sociology of education; reproduction strategies; school choice; expat; Berlin; Germany; Utbildningssociologi; utbildningsstrategier; skolval; expats; Berlin; Tyskland;

  Sammanfattning : This study examines American and British middle class expats’ educational strategies in Berlin, Germany, from a Bourdieusian perspective. I argue that globalization and an increased mover population make it necessary to study the expat population, a social group that has been largely neglected in sociological research. LÄS MER

 4. 4. Young People Living in Residential Care in Estonia: Pathways to Further and Higher Education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gerda Heinma; [2018-07-23]
  Nyckelord :educational choice; educational pathway; Estonia; out-of-home care; residential care; young people.;

  Sammanfattning : Educational outcomes of children and young people in out-of-home care are internationally well researched. Relatively less is known about the basis for their choice of educational pathway. The aim of this degree report is to determine the different influences behind educational choices of young people in residential care. LÄS MER

 5. 5. Yrkesdestination okänd : En studie av sociologistudenters förhållningssätt gentemot sin utbildning och framtida arbetsmarknad.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hampus Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine the attitude of sociology students to an education with an undefined professional destination. The empirical data consists of interviews with seven sociology students and four teachers at the sociology program at Linnaeus University. LÄS MER