Sökning: "educational choices"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden educational choices.

 1. 1. Media form and ESL students’ comprehension : A comparative study between audiobooks and printed text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kim Andrén; [2020]
  Nyckelord :audiobooks; printed text; modality; top down; bottom up; interactive process; mental imagery; verbal imagery; language competence; proficiency; listening strategies; reading strategies;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the choice of media form, i.e. printed format, audiobook or reading and audio combined, affect the ability of ESL students to achieve comprehension, and how different ways of asking questions can affect their comprehension ability. LÄS MER

 2. 2. Vilka kunskaper har skolbarn om matens ursprung och varifrån denna kommer? : en kvalitativ studie i årskurs 5

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Tor Pålsson; [2019]
  Nyckelord :barn; mat; livsmedel; ursprung; kunskap;

  Sammanfattning : Ett viktigt område är framtidens matförsörjning och dess utmaningar. För att hantera dessa utmaningar krävs både kunskap och kreativitet samt att framtida generationer i ett tidigt skede förstår hur dagens matproduktion fungerar och är uppbyggd. LÄS MER

 3. 3. Valet är ditt, men..

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Ekmark; Ingelise Reed; [2019]
  Nyckelord :Bourdieu; föräldrar; gymnasieval; inflytande; kapital;

  Sammanfattning : In today´s society, students are expected to have the understanding necessary to make informed career decisions that align both their interest and education with a rapidly evolving job market. Parents are an important figure in the child´s decision-making process. LÄS MER

 4. 4. Risk Preferences of Management Generations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Gier; Anton Witt; [2019]
  Nyckelord :Risk Preferences; Generation X; Millennials; Generation Z; Risk Attributes; Risk-Taking; Strategic Management; Prospect Theory; Organizational Risk; Decision-making Under Risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine the risk preferences of current and future management generations and its implications for strategic management. Methodology: A quantitative research strategy has been chosen in order to fulfil the purpose of this study. LÄS MER

 5. 5. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER