Sökning: "educational drama"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden educational drama.

 1. 1. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Avdramatisera drama : En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Bladh; Veronika Österlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Involve me and I will learn ": The impact of role-play in ESL/EFL classrooms

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Rosenkvist; Nathalie Bencic; [2019]
  Nyckelord :SL EFL; Second Language Acquisition SLA ; role-play; speaking ability; fear of speaking;

  Sammanfattning : This research synthesis examines the connection between role-playing in ESL/EFL- classrooms and developed speaking skills. The relation is an investigation based on educational articles and L2- learning methods, and theory as a foundation. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; educational drama; reflection; social interaction; social work; communityteater; etik; pedagogiskt drama; reflektion; social interaktion; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 5. 5. Educational Approaches & Strategies for ESL Teaching in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Lindberg; [2019]
  Nyckelord :English as a second language; second language teaching and learning; teacher attitudes; bilingual education; educational strategies; educational approaches; Engelska som andraspråk; lärande och inlärning; lärarattityder; tvåspråkig utbildning; strategier för lärande; närmanden för lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what educational approaches and strategies that are used by five teachers of English as a second language (ESL) and how they differ between three different schools. This was done through reviewing literature about educational approaches and strategies in ESL and analyzing the responses from a questionnaire given to five teachers in grades seven to nine at three different schools. LÄS MER