Sökning: "educational neuroscience"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden educational neuroscience.

 1. 1. Frigör den outnyttjade potentialen! – en kvalitativ studie om möjligheterna att etablera ett kollaborativt forskningsfält mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Lidvall; Henrik von Mentzer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Pedagogisk neurovetenskap; educational neuroscience; tvärvetenskapligt samarbete; lärande; undervisning; kognitionsvetenskap; forskningsfält; pedagogik; psykologi; neurovetenskap.;

  Sammanfattning : According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be basedon science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledgefrom scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate theiroperations. LÄS MER

 2. 2. Räkna med stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ann Jennervik; [2021]
  Nyckelord :adolescents; high-performers; mathematic learning and education; stress; tonåringar; högpresterande; matematik; didaktik; stress;

  Sammanfattning : Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern, not only in Sweden but worldwide. When stress becomes a part of everyday life you tend to ignore it and disregard the fact that chronic stress is a severe disease. LÄS MER

 3. 3. Det inre dramat på den yttre scenen. : En studie om Dramapedagogik och Neurolingvistisk Programmering i kombination, med avsikt att bryta begränsande mönster.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annacarin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Drama in education DP ; Neurolinguistic programming NLP ; linguistics; experience-based learning; neuroscience; limiting patterns; personal development; dramapedagogik; pedagogik; neurolingvistisk programmering NLP ; lingvistik; upplevelsebaserad lärande; neurovetenskap; begränsande mönster;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative, theory-based study with a phenomenological, hermeneutic approach and a didactic perspective. The aim of this study is to examine three educators experience of using both Drama in education (DP) and Neurolinguistic programming (NLP) in conjunction with each other, with the aim of changing limiting patterns in individuals and groups. LÄS MER

 4. 4. Läsinlärning i grundsärskolan : ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Broberg; [2015]
  Nyckelord :Compulsory school; learning disabilities; teaching literacy; developmental disabilities; learning; knowledge; cognitive neuroscience; Grundsärskola; läsinlärning; utvecklingsstörning; lärande; kunskapsutveckling; kognitiv neurovetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan arbetar med läsinlärningvad gäller elever med utvecklingsstörning. Studien redogör för deras arbete medläsinlärningsmetoder, läromedel, individanpassning, pedagogiska hjälpmedel samt vilkahinder och möjligheter som uppstår. LÄS MER

 5. 5. A case study on Maths Dance : The impact of integrating dance and movement in maths teaching and learning in preschool and primary school settings

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Polyxeni Evangelopoulou; [2014]
  Nyckelord :kinaesthetic learning; dance; movement; mathematics; alternative approach; non-traditional teaching and learning; interdisciplinary method; Maths Dance; κιναισθητική μάθηση; χορός; κίνηση; μαθηματικά; εναλλακτική προσέγγιση; μη παραδοσιακή διδασκαλία και μάθηση; διεπιστημονική μέθοδος; Μαθηματικά μέσω Χορού Maths Dance ;

  Sammanfattning : The use of kinaesthetic experiences associated with dance to support learning of curricular mathematics has been little represented in the available literature. Maths Dance is an approach to teaching and learning mathematics through dance and movement. LÄS MER