Sökning: "educational technology"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade orden educational technology.

 1. 1. DIGITAL TEXTBOOKS IN THE ACTIVITY OF INSTRUCTION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Martin Misgeld; [2020-11-17]
  Nyckelord :digital textbook; educational technology; activity theory; CHAT; instruction in mathematics;

  Sammanfattning : Purpose:The study aims to understand the dynamics behind the teachers motive to use and not use digital textbooks in the activity instruction of mathematics. How are the motives influenced by the perceived dynamics created by the use of the textbooks? An understanding of this might serve to give perspective to the difficulties in implementing educational technology as well as being of help for policymakers, decisionmakers, producers and designers of tools. LÄS MER

 2. 2. Video games in English class : What are some Swedish students’ and teachers’ attitudes toward using video games as a means to teach and learn L2 English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johan Bjelke; [2020]
  Nyckelord :Video games; Education; Serious Games; L2 English; Students’ attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this degree project was to find out what students currently enrolled at upper-secondary school programs think of video games as an educational tool, and whether they believed it would be a good idea to use video games in English language classrooms. This was done by collecting data through the use of an online questionnaire, where students enrolled at an upper-secondary school in central Sweden answered questions on the subject video game habits, previous experience playing video games in class, attitudes toward video games in general and as educational tools in teaching English in particular. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetslära genom ett inkluderande medium : Ett interaktivt sätt att lära sig om cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Paul Larsson; Jakob Wijk; [2020]
  Nyckelord :Video games; Virtual reality; Edutainment; Serious games; Circular economy; Sustainability; Digitala spel; Virtuell verklighet; Edutainment; Serious games; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram virtual reality som ett medium med potential för både lärande och underhållande syften. Begrepp som serious games, gamification, och edutainment undersöks för att ta reda på vad som gör vissa spel lärorika, vad som motiverar användaren till att vilja fortsätta spela ett spel, samt hur dessa egenskaper kan kombineras. LÄS MER

 4. 4. Assessment of on-site wastewater treatment systems in unsewered communities in Jordan

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hani Yahya Ali Shubail; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetland; Decentralized wastewater treatment; Jordan; On-site wastewater treatment system;

  Sammanfattning : Centralized wastewater treatment systems need substantial funds besides high-cost operation and maintenance programs, which could be considered unsuitable for low-income developing countries. As a solution, it becomes the trend towards on-site wastewater treatment systems (OWTs) due to its cost-effectiveness and flexibility of implementation and management. LÄS MER

 5. 5. Always Listening? : An Exploratory Study of the Perceptions of Voice Assistant Technology in Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Anisa Aini Arifin; [2020]
  Nyckelord :Voice assistant; Indonesian market; Critical Discourse Analysis; Technology Acceptance Model; Ethical perception; Mediation theory;

  Sammanfattning : Voice assistant technology on smartphones, smart speakers, or those on the wearable devices is one of the fastest-growing artificial intelligence applications in the market now. However, with the potential ethical issues related to the voice technology, it still has not been extensively covered in major markets such as Indonesia. LÄS MER