Sökning: "educator"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet educator.

 1. 1. "Man har alltid en smekmånad när barnet kommer, men där finns ju alltid problematik, det är ju därför man får ett barn"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Paulander; [2018]
  Nyckelord :Keyword: Foster parents; foster children; school achievements; social services.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research suggest that foster children’s school achievements in compulsory school are worse compared with their peers in the same age group. The purpose of my study was to explore and analyze what kind of support and assistance foster children are offered in order to leave the compulsory school with approved grades. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer som bidrar till optimering av det specialpedagogiska arbetets innehåll och utformning : En enkätstudie har besvarats av rektorer, lärare och specialpedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Minamizen; [2018]
  Nyckelord :skolutveckling; ledarskap; lärare; rektorer; specialpedagogisk forskning; specialpedagogens yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie har sin start då utbildningen till specialpedagog påbörjades på Högskolan i Kristianstad. Redan under den första terminen blir det specialpedagogiska uppdragets komplexitet tydligt och vilken påverkan interaktionen mellan rektorer, lärare och specialpedagoger har på utformningen och innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers strategier för och erfarenheter av anknytning inom förskolans verksamhet : - En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Mikkola; Emma Sandblom; [2018]
  Nyckelord :Attachment; Early Childhood Education; Educator; Attachment Patterns; Affectionate;

  Sammanfattning : In this thesis, semi structured interviews and observations have been performed in order to offer and acknowledge pedagogical strategies and in which situations these become visible. Attachment patterns and foremost how educators relate and handle these patterns to reach an affectionate behavior has been the aim for this study. LÄS MER

 4. 4. Man kommer långt med sunt förnuft och trevlig inställning : En jämförande studie om pedagogers syn på hbtq i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Lindberg; Carolina Hjertkvist; [2018]
  Nyckelord :hbtq; förskola; jämlikhet; normer;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur pedagoger arbetar med hbtq-frågor i förskolans verksamhet. I Sverige finns ett fåtal hbtq-certifierade förskolor och syftet med studien är att belysa hur hbtq- certifierade pedagoger arbetar i jämförelse med pedagoger som inte är certifierade. LÄS MER

 5. 5. Den Blomstertid nu kommer : En essä om hur jag som pedagog kan bryta gamla traditioner för att motverka utanförskap i min undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marianne Ndiaye; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims at investigating how, as a teacher, I can break old patterns and traditions to help all pupils feel like a meaningful part of the context of my teaching. The essay has its starting point in two events that I have been involved in and these two stories deal with the same type of dilemma: that, as an educator, I experience an uncertainty about how students' cultural differences should be given space in teaching in a way that all students feel included and seen. LÄS MER