Sökning: "effective project management IT"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden effective project management IT.

 1. 1. Navigating the Remote Landscape: Practices and Perceptions of Remote IT Team Leaders : A Survey-Based Study on Team Leaders Working Remote in the European IT Industry

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Athanasios Pailas; [2024]
  Nyckelord :Remote; Virtual; Work; Team; Leaders; Leadership; Project; Management; Issues; Effects; Technostress; Anxiety; Practices; Perception; Productivity; Effectiveness; Software;

  Sammanfattning : The increasing prevalence of remote/virtual work arrangements, facilitated by advancements in technology, necessitates a deep understanding of the unique dynamics involved in managing remote teams. This master's thesis explored the role of leadership within remote/virtual working setups in the Information Technology industry in Europe. LÄS MER

 2. 2. How sustainable is the National Adaptation Programmes of Action? : A content analysis of the National Adaptation Programmes of Action in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilia Ekliden; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is described as the world's most complicated economic problem as it is a global issue and affects every part of the world. The most vulnerable countries to climate change are the least developed countries, which Tanzania is a part of. LÄS MER

 3. 3. Effective soil organic carbon monitoring in perennial agriculture systems - Sampling protocol development and evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maja Holm; [2024]
  Nyckelord :Physical geography; ecosystem science; soil organic carbon; soil sampling; perennial crops; carbon sequestration; carbon farming; Kernza™; soil organic carbon stock; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Perennial agriculture systems are gaining ground as a more sustainable alternative to conventional annual agriculture, partly for their potential to increase the soil organic carbon (SOC) content. Carbon farming is another hot topic for SOC sequestration, as it creates economic incentives for farmers. LÄS MER

 4. 4. Scenariohantering med parametrisk design i planeringsprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Beatrice Ekström; David Andersson; [2023]
  Nyckelord :Naturgeografi och ekosystemvetenskap; parametrisk design; scenariohantering; stadsmodell; planeringsprocessen; solinstrålningsanalys; 3CIM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In line with an increasing population and the ongoing digitization process, there is a need for an effective planning process. In Sweden, there are both national and international goals that concern this. Zoning plans are an important tool for regulating the planning process. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av kommunikation & produktionsplanering i byggprojekt

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oliver Wendel; Noah Haväng; [2023]
  Nyckelord :Production; construction industry; lean construction; communication; production planning; Produktion; byggbranschen; lean construction; kommunikation; produktionsplanering.;

  Sammanfattning : Det florerar mycket tankar och funderingar kring varför byggbranschen inte ökat sin produktivitet i samma takt som liknande tillverkningsindustrier och branscher. Det är inte enkelt att sätta fingret på var grunden till problemet ligger. Men det finns faktorer som går att urskilja där produktionen går trögare fram än andra. LÄS MER