Sökning: "effective teams"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden effective teams.

 1. 1. Vem har apan på sin axel? En kvalitativ studie om teamledarskap på ett företag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Klara Hultqvist; Maja Lidholm; [2020-09-08]
  Nyckelord :team leadership; leadership; teams; team performance; empowerment;

  Sammanfattning : Due to the increased need of organizational adaptation and the need to remain competitive, teams havebecome an important function for building organizations, as the need for different skills, competencesand experiences grow increasingly. Many organizations have therefore left hierarchical and verticalstructures in favor of team-based structures. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Mujkanovic; Felipe Faundes Espinoza; [2020-06-26]
  Nyckelord :Perioperative Nursing; Communication; Experience; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that incurable injuries in the perioperative environmentcan be attributed, among other things, to a lack of communication within the interprofessionalcare team. Knowledge and competence lead to effective communication which can preventcomplications arising from surgery. LÄS MER

 3. 3. Tvärprofessionell kommunikation och teamarbete på operationssal - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Alke Nilsson; Malin Smith; [2020-06-25]
  Nyckelord :Kommunikation; teamarbete; patientsäkerhet; operationssal; tvärprofessionell; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The operating unit is a complex and hightech unit that can involve many risks. Communication and teamwork intraoperatively are therefore a critical factor in maintaining patient safety. Information must be communicated clearly and correctly in order to avoid mistakes. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och kvalitet – Den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut : En kvantitativ studie om den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut i ledningsgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Alma Karat; Adila Malik; [2020]
  Nyckelord :Top management teams; Strategic decisions; Effective strategic decisions; Quality decisions; First North; The upper echelon theory; Ledningsgrupper; Strategiska beslut; Effektiva strategiska beslut; Strategiska beslut av kvalitet; First North; The upper echelon theory;

  Sammanfattning : Studien omfattar 50 observationer av bolag inom First North och undersöker två hypoteser relaterade till demografisk mångfald inom ledningsgrupper och strategiska beslut. I studien förväntades demografisk mångfald ha en negativ påverkan på effektiva strategiska beslut och en positiv påverkan på strategiska beslut av kvalitet. LÄS MER