Sökning: "effekt av ledarskapskurs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden effekt av ledarskapskurs.

  1. 1. Ledarverkstan: En ledarskapskurs om evidensbaserat ledarskap: Kan den evidensbeläggas?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Hannes Rosén; [2013]
    Nyckelord :Evidensbaserat ledarskap; ledarskapsutbildning; effekt av ledarskapskurs; psykologifabriken; ledarverkstan.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om en ledarskapskurs med fokus på evidensbaserat ledarskap gav någon mätbar effekt. Utformningen av kursinnehållet är baserat på ett antal forskares (Bandura, 1977; Dweck, 2008; Wheelan, 1990; mfl.) resultat och teorier gällande ledarskap och grupprocesser. LÄS MER