Sökning: "effektbrist"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet effektbrist.

 1. 1. Energilager i Luleå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johanna Helmvall; [2019]
  Nyckelord :Energilager; batterilager; solceller; förnybar energi; effektbrist;

  Sammanfattning : This thesis will investigate possible energy storages in Luleå Energi’s power grid within a five-year period. The transition to a more sustainable and efficient energy system, in response to climate change, creates new challenges for the power grid. LÄS MER

 2. 2. Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri - Ett batteris påverkan på egenanvändningen av solel samt på systemets lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Maja Nilsson; Cecilia Ekman; [2019]
  Nyckelord :Solceller; batteri; lönsamhet; egenanvändning; elnät; effektbrist; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att, år 2040, ha ett helt förnybart elsystem. Idag utgör solceller ungefär 0.2 procent av den totala elproduktionen, men deras marknadsandel ökar hastigt, och antas ha potentialen att leverera 5-10 procent av elproduktionen år 2040. LÄS MER

 3. 3. Calculating the Risk of Power Shortage in the Nordic Power System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessandro Crosara; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the near future, the decommissioning of large power plants is planned in the Nordicelectric power system, due to environmental and market reasons. This will be counteredby an increase in the wind power installed capacity, as well as by signicant investmentsin the transmission system. LÄS MER

 4. 4. Nyttomaximering vid eleffektbrist på lokalnätet : En objektprioritering i en simuleringsansatts

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Alsmo; Jonathan Bärlund; [2018]
  Nyckelord :Priority class; utility; energy consumption; local area network; object; electricity supply line; power shortage; Prioritetsklass; nytta; energikonsumtion; lokalnät; objekt; ellinje; effektbrist;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje invånare i ett samhäller erbjuds. LÄS MER

 5. 5. North European Power Systems Reliability

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Viktor Terrier; [2017]
  Nyckelord :Monte-Carlo simulation; Importance Sampling; Reliability; Loss of Load Probability LOLP ; Expected Power Not Served EPNS ;

  Sammanfattning : The North European power system (Sweden, Finland, Norway, Denmark, Estonia, Latvia and Lithuania) is facing changes in its electricity production. The increasing share of intermittent power sources, such as wind power, makes the production less predictable. LÄS MER