Sökning: "effektdimensionering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet effektdimensionering.

  1. 1. Dimensionerande data för nya kundanslutningar och större nybyggnadsområden inom fjärrvärme

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

    Författare :Timmy Lay; Isabelle Lalander; [2021]
    Nyckelord :Fjärrvärme; servisledning; dimensionerande värmeeffekt; effektdimensionering; DVUT; säkerhetsmarginaler; effektsignatur; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Idag dimensioneras servisledningar i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät baserat på en efterfrågad värmeeffekt från fastighetsägare eller byggföretag som E.ON (fjärrvärmeleverantören) i sin tur möter upp med en passande rördimension. LÄS MER