Sökning: "effektiv produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden effektiv produktutveckling.

 1. 1. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Concept Development of a New System for Drying Dishware : Degree project for Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering

  M1-uppsats,

  Författare :Ossian Bergman; [2020]
  Nyckelord :dishwasher; energy; usage; consumption; dishware; drying; effective; diskmaskin; torkning; disk; energi; användning; konsumtion; effektiv;

  Sammanfattning : The Drying of dishware inside a dishwasher is the phase in the washing cycle that uses the most energy and is therefore the phase with most room for improvement as regards on energy usage. When drying the dishware through closed air circulation, it is the temperature of the final rinse that determines the heat available during the drying process. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsutformning i fysisk och CAD-miljö : Vedklyv, Virtual Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Wenell; Johannes Ringqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hjälp utav information från ett tidigare projekt kombinerat med erfarna konsulter på Virtual Manufacturing har ett projekt inom arbetsplatsutformning utförts.Arbetet utfördes hos Virtual Manufacturing i Göteborg där en arbetsstation konstruerades med målet att utforma en effektiv, säker, ergonomisk, felsäker och användarvänlig arbetsplats som företaget se-dan skall kunna addera diverse teknik på. LÄS MER

 4. 4. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 5. 5. Hål är inte hållbart : En studie om granskning och produktutveckling av kasserade arbetsbyxor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Toresson Grip; Malin Gatzwiller; [2020]
  Nyckelord :Defects; inspection; quality; working trousers; product development; Defekter; inspektion; kvalitet; arbetsbyxor; produktutveckling;

  Sammanfattning : Ett problem inom klädindustrin är att kläder kasseras på grund av att defekter uppstår. Defekter på kläder granskas oftast under produktionen men inte lika ofta efter användning. Denna studie fyller delvis detta gap då karaktär, placering och klassificering av defekter undersöks på kasserade arbetsbyxor. LÄS MER