Sökning: "effektiv produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden effektiv produktutveckling.

 1. 1. Svetsfixtur för räcke : Produktutvecklingsprojekt för en produkt anpassat svetsfixtur för räcke

  M1-uppsats,

  Författare :Mohamed Abdulgader Saeed; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Processförbättring; Utrustning; Svetsfixtur; räcke;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik på Karlstad universitet. Examensarbetet handlar om produktutvecklingsprojekt där varje process i utvecklingen baserades på etablerade teorier och metoder. I projektet har använts metoder som datainsamling och intervju för att undersöka grundproblemet. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av två metoder för produktutveckling : För tillverkande företag inom metallindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Product development; Set-Based Concurrent Engineering; Point-Based Engineering; Knowledge management; Efficient product development; Produktutveckling; produktutvecklingsmetodik; Effektiv produktutveckling; mänskligt kapital; kunskapshantering;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare för dagens företag att diversifiera sig från konkurrenter och påvisa en god förmåga att tillfredsställa kundernas krav och önskemål. Detta kräver en hög intern effektivitet och en väl strukturerad organisation. LÄS MER

 3. 3. Kriterier av lyckadproduktutveckling som uppfylls vid införandet av aktivitetsbaserad arbetsplatsmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :FILIPPA PEYRON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Flera av de stora svenska företagen väljer att anpassa sina arbetsmiljöer till den aktivitetsbaserade modellen. Bland annat har TetraPak och SAAB i Göteborg valt att anpassa sina lokaler efter den nya kontorsutformningen. LÄS MER

 4. 4. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER

 5. 5. Development and design of a vest for a wearable soft robotic arm lifting system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Svante Fredin; Martin Ascard; [2017]
  Nyckelord :Wearable soft robotics; exoskeleton; human power-assist; force anchoring; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Work related injuries causes personal suffering and economic loss for both companies and individuals. Repetitive work and static postures with the arms can lead to musculoskeletal disorders (MSD) in the shoulder and neck region. LÄS MER