Sökning: "effektiva marknadshypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen.

 1. 1. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

 2. 2. Marknadens Reaktioner Vid Aktiesplit - Bevis Från Sverige : En eventstudie om aktiesplittar på den svenska börsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Skoglund; Magnus Ek; [2021]
  Nyckelord :Aktiesplit; Överavkastning; Marknadspsykologi; Eventstudie; Finansiell beteendevetenskap; Effektiva marknadshypotesen; Signalering; Likviditetshypotesen; Abnormal avkastning; Kumulativ avkastning;

  Sammanfattning : En aktiesplit är ett fenomen som studerats länge på marknader utanför Sverige. Denna företagshändelse, som endast avser att utöka antalet utestående aktier till ett proportionerligt lägre pris, bidrar inte med någon förändring av företagets räkenskaper eller strategi och bör enligt tidigare teoretiker inte medföra någon reell förändring. LÄS MER

 3. 3. Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; Erik Olshov; Gustav Persson; Alex Skepastianos; [2021]
  Nyckelord :Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en företrädesemission respektive en riktad emission. LÄS MER

 4. 4. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER