Sökning: "effektiva processer"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden effektiva processer.

 1. 1. Implementation av tvärsnittsmomentum på Nasdaq First North

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Raad AL-Mansour; Ludvig Ågren; Alexander Nygren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Momentum är en investeringsstrategi som presenterades av Jegadeesh och Titman (1993) ochsom bygger på att utnyttja historisk aktieavkastning. Som strategi har momentum blivitundersökt inom många tillgångsklasser och på olika marknader efter den initiala publikation,särskilt på utländska marknader. LÄS MER

 2. 2. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 3. 3. In-house vs. outsourcing: En undersökning av organisationsprocesser inom den svenska fastighetsbranschen under en tid av ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Provén; Elias Söderström; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och förstå hur fastighetsägare väljer att strukturera sina organisationsprocesser, specifikt beslutsprocesserna kring att behålla operationer in-house eller att outsourca dem, under en tid av ekonomisk osäkerhet. Faktorer som kostnadsbesparingar, specialiserad kompetens och flexibilitet påverkar valet mellan att strukturera organisationsprocesserna in-house eller genom outsourcing. LÄS MER

 4. 4. Mot en framtid med distansarbete: Utmaningar och lärdomar för effektiva styrsystem inom vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Andersson; Filippa Haraldsson; [2023-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av fyra hade tackat nej till ett jobberbjudande där möjligheten till distansarbete inte erbjuds, vilket tyder på att fler organisationer kommer att behöva överväga att erbjuda detta i framtiden. Fler organisationer kommer därmed vara i behov av att erhålla insikter samt ta del av andras erfarenheter kring vilka typer av styrsystem och kontrollmetoder som fungerar bra och mindre bra vid distansarbete. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom redovisning : En studie om hur redovisningsekonomens arbetsuppgifter i mindre företag har förändrats till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Saga Fridholm; Hanna Balling; [2023]
  Nyckelord :Digitization; accounting; accounting economist; organizational change.; Digitalisering; redovisning; redovisningsekonom; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : Title: Digitization in accounting  Introduction: Digitization has shaped society in recent decades, which has had significant effects on corporate financial reporting. The work role has changed as new accounting systems have been introduced and become an aid for ongoing accounting. LÄS MER