Sökning: "effektiveness"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet effektiveness.

 1. 1. De ofrivillia skolbytarna : En studie av skolnedläggning, inkludering och skolframgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Mats Wahlsten; [2017]
  Nyckelord :politics; neoliberalism; abandonment; school choice; competition; segregation; multiciltural schools; quasi-market; inclusion; special support; effektiveness; results och school culture; politik; neoliberalism; nedläggning; skolval; konkurrens; segregation; mångkulturella skolor; kvasimarknad; inkludering; särskilt stöd; måluppfyllelse; resultat och skolkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara varför en segregerad skola läggs ner och vad som händer med elever som ofrivilligt möter en ny skolkultur. Jag vill förtydliga de politiska besluten som legat till grund för förändringen och vilka konsekvenser beslutet får för eleverna. LÄS MER

 2. 2.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Martin Salmonsson; [2009]
  Nyckelord :foreign aid; program evaluation; aid effectiveness; learning organization; Internationellt bistånd; Sida; Utvecklingsteori;

  Sammanfattning :   Program utvärderingar utgör till stor del grunden till det formella lärandet inom Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Utvärderingars syfte är att bistå med kunskap och Utvärderingar ska garantera att insatser är baserade på god förståelse om verkligheten i mottagarländerna. LÄS MER