Sökning: "effektivisera byggprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden effektivisera byggprocessen.

 1. 1. Effektivisering av byggprocessen med hjälp av lean : En fallstudie på ett företag med prefabricerat byggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Eman Alhajjaj; Marvin Sanchez; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsteknik; Effektivisering; Lean; Prefabricerade; Modulhus; Konstruktion; Byggprocess; Eliminering; The Toyota Way; Lean principer.;

  Sammanfattning : The increasing housing shortage occurring in society has for a long time created a great need to build housing quickly and cost-effectively. This has led to more and more industrialization of its building process, where housing is manufactured in modular form in the factory. LÄS MER

 2. 2. Building Information Modelling : Hur kan det effektivisera projekteringen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :William Carlens Mancini; Hugo Hägerström; Emil Kjellberg; Johanna Thureson; [2022]
  Nyckelord :BIM; projektering; Solibri; 3D-Modellering; Peab; informationsflöde;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling pågår ständigt och har bidragit till förändringar i samhället. Den nya generationen växer upp med digitala hjälpmedel medan den äldre fått vara med under hela utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. INDUSTRIELLA METODEROCH TANKESÄTT : För effektivare processer och ettmer hållbart byggande

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joel Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Byggteknik;

  Sammanfattning : The construction and real estate sector were in 2019 responsible for a fifth of Sweden's totalemissions and a third of its total energy consumption. With new rules and regulationsconcerning the environment, industry participants have a large potential to influence theimplementation of this legislation in practice. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring och digitalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Roula Ayoub; Hylana Al Rfeidan; [2022]
  Nyckelord :BIM 360 field; digitala verktyg; byggbranschen; Skanska; kvalitetssäkring; egenkontroll.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg utgör världens största industri och branschen står därför inför stora utmaningar, då projekten förväntas färdigställas med god vinstmarginal samtidigt som det ska levereras med kortare byggtider, byggas med rätt kvalitet och helst till lägre kostnader. Detta ledde till ökade krav på branschen som utvecklades för att säkerställa att alla byggprojekt uppfyller samhällets och beställarens krav på den byggda miljön. LÄS MER

 5. 5. Flaskhalsar inom losshållningens logistik : En kvalitativ studie om logistikens påverkan på losshållningens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Sandström; Rebecka Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Bergsprängning; flaskhals; logistik; Lean; kommunikation; ansvarsfördelning; planering; uppföljning och utvärdering.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställs idag inför höga förväntningar. För att behålla en konkurrenskraft behöver byggbranschen reducera mängden aktiviteter som inte tillför värde. Lean är en teori som har utvecklats till att vara ett centrum för logistiskt tänkande. LÄS MER