Sökning: "effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 uppsatser innehållade ordet effektivisering.

 1. 1. Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polisstation; Brottslighet; Utryckningstid; Nätverksanalys; Gottsunda;

  Sammanfattning : Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar : Med en optimerad layout

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dujlo Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; layout optimering; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. LÄS MER

 3. 3. Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Clara Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Standardisation; Continious Improvements; Deviations; Waste; Efficiency; Standardisering; Ständiga förbättringar; Avvikelser; Slöseri; Effektivisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Robotic Process Automation i praktiken : En studie om följder av automatiserade processer i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nilsson-Böös; Lena Wikman; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; automation; efficiency; value creation; role changes.; Robotic Process Automation; RPA; automatisering; effektivisering; värdeskapande; yrkesrollförändring.;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är ett mjukvaruverktyg som möjliggör automatisering av processer som annars skulle utföras av en människa. Studiens syfte är att undersöka vilka följderna kan vara av att automatisera processer med RPA i organisationer. LÄS MER

 5. 5. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER