Sökning: "effektivitet och tillgänglighet."

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden effektivitet och tillgänglighet..

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirko Vicentijevic; Niclas Fingren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningskonsult; rådgivning; effektivitet och tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringens frammarsch går rekordartat framåt vilket inte barapåverkar individer utan även yrken. Från 40-talet till dagens samhälle har datorer utvecklatsoch automatiserat människors arbete. På grund av digitaliseringen harredovisningskonsulternas yrke förutspåtts försvinna. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 3. 3. Omställningsarbete i stora maskiner : En fallstudie gjord hos SMT, Sandviken Hot, Sandvik AB.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linda Tångeryd; [2019]
  Nyckelord :SMED; Ställtidsreduktion; Shigeo Shingo; produktionsplanering; Lean; Förbättringsarbete; TPS; TPM; Muda;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka orsaker till varierande ställtider och klargöra hur relationen mellan ställtider och tillgänglighet påverkar produktionsplaneringen.  I dagsläget söker tillverkningsföretag efter metoder för att öka effektiviteten inom produktionen i syfte att öka flexibilitet mot kund samt konkurrenskraft mot rådande marknad. LÄS MER

 4. 4. Jag tar aldrig av mig jobbhatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Andersson; Amanda Nordström; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial ohälsa; social- och organisatorisk arbetsmiljö; chefens roll; the Romance of Leadership; tillgänglighet; effektivitet.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: “Jag tar aldrig av mig jobbhatten”, en kvalitativ studie om hur chefer uppfattar sin psykosociala ohälsa. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2019 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Johan Alvehus Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka den organisatoriska- och sociala ohälsa som existerar på arbetsplatser inom den privata sektorn, runt om i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Size optimization of constructed wetlands for phosphorus retention in agricultural areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Anna Ferguson; [2019]
  Nyckelord :hydraulic load; digital elevation models; catchment;

  Sammanfattning : Eutrophication is one of the main threats to the Baltic Sea and Sweden is not expected to reach its environmental target of No Eutrophication by 2020. Phosphorus (P) lossfrom terrestrial systems is one of the principal causes of eutrophication in water recipients and the need to decrease P loss from agricultural land is pressing. LÄS MER