Sökning: "effektsignatur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet effektsignatur.

 1. 1. Dimensionerande data för nya kundanslutningar och större nybyggnadsområden inom fjärrvärme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Timmy Lay; Isabelle Lalander; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; servisledning; dimensionerande värmeeffekt; effektdimensionering; DVUT; säkerhetsmarginaler; effektsignatur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag dimensioneras servisledningar i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät baserat på en efterfrågad värmeeffekt från fastighetsägare eller byggföretag som E.ON (fjärrvärmeleverantören) i sin tur möter upp med en passande rördimension. LÄS MER

 2. 2. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER

 3. 3. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 4. 4. Prognostisering av fjärrvärmekunders effektförbrukning : Metod för hur Stockholm Exergi kan öka kvaliteten i simuleringsmodeller av fjärrvärmenätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Joakim Stålnacke; [2018]
  Nyckelord :fjärrvärme; effektsignatur; effektförbrukning; prediktionsmodell;

  Sammanfattning : A method for predicting consumer heat power usage was examined, for the purpose of implementing such a method in simulation models of the district heating distribution network at Stockholm Exergi. This was to enhance the results of such simulations and aid the company’s work with distribution optimization. LÄS MER

 5. 5. Framtida Förändringar av Förbrukningsmönster för Fjärrvärmeabonnenter

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Arturas Daugela; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete mellan dessa. LÄS MER