Sökning: "effektstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet effektstorlek.

 1. 1. THE RE-EMERGENCE OF A PSYCHIATRIC PARADIGM : A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE EFFICACY OF MDMA-ASSISTED AND PSILOCYBIN-ASSISTED PSYCHOTHERAPY FOR PTSD AND MDD

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psychedelic research became throttled in the 1970s, though the clinical interest for psychedelics has seen a resurgence in the last couple of decades for their application as psychotherapy-adjunct substances used to treat various psychological disorders. Primarily mediated through agonism at the serotonin 2a receptor, psychedelics encompass and subsequently effect vast areas of the brain and implicates several limbic structures of relevance for emotional processing. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Edenbert; [2023]
  Nyckelord :trochanterit; bursit; träning; gluteus medius; trochanter major;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. LÄS MER

 3. 3. Att mäta progression i svenska som andraspråkstexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Janna Aanstoot; [2023]
  Nyckelord :L2; skriftspråk; svenska som andraspråk; syntaktisk komplexitet; bisatskvot;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur texter skrivna av studenter i svenska som andraspråk på B-nivå förändras kvantitativt och kvalitativt över tid under sina studier vid Korta vägen, en uppdragsutbildningpå universitet och studieförbund beställd av Arbetsförmedlingen. Nio deltagare producerade en text i början av utbildningen och en i slutet av utbildningen och dessa texter analyserades med avseende på totalt antal ord, medellängd på meningarna (ord/mening = MLM), kvotbisatser vs huvudsatser samt andel felaktiga och svårbedömda satser. LÄS MER

 4. 4. System impact of micro-production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Annie Haraldsson; [2023]
  Nyckelord :Fault ride through; LVRT; micro-production; solar production; photovoltaics; fault simulation; network modeling; power system disturbances; PMU-registrations; fault analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus in this thesis has been active power from small scale solar production and what possible impacts an increased proportion of small scale production can have, in a larger context, during short circuit (SC) faults in the grid. The main research question prompting this work was whether active power from small scale solar pro- duction can help support voltages during SC faults, and meet LVRT-requirements in the RfG. LÄS MER

 5. 5. Utformandets betydelse för den analytiska förmågan : En experimentell studie om kausalanalytisk modellanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Majja Malmsten; Lisa Dahlin; [2023]
  Nyckelord :Samhällskunskapsdidaktik; kausalanalysmodell; analysförmåga; variationsteori; modellanvändning; experimentell studie; kvantitativ metod.;

  Sammanfattning : Det är en utmaning för många elever att analysera komplexa samhällsfrågor, samtidigt som det blir en alltmer central del i läroplanerna. Denna svårighet togs i beaktning och en kausalanalytisk modellutvecklades med syfte att hjälpa eleverna med deras analytiska förmåga. LÄS MER