Sökning: "effektutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet effektutveckling.

 1. 1. Effekter av Post Activation Potentiation inför explosiva träningspass inriktade på styrka och effektutveckling hos elitjuniorer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Tobias Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Bench press; Power-velocity;

  Sammanfattning : Power has been proven to be an important factor for sport performance, especially in sports where accelerations, decelerations, jumping or throwing are of great importance. Post activation potentiation (PAP) induced by heavy exercise has been reported as an acute and effective method in improving individuals’ power output. LÄS MER

 2. 2. Improved Transformer Duality Model for Geomagnetically Induced Currents

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A lumped element transformer tank model has been developed for evaluating the power dis-sipation in the tank and flux distribution in the transformer when it is subjected to a DC current in the neutral. FEM simulations are performed to assist in developing a per-phase magnetically separated transformer tank model that takes into account currents induced in the tank. LÄS MER

 3. 3. Delkropp- eller helkroppsarbete som återhämtningsstrategi efter upprepade högintensiva arbetsbelastningar på stakergometer hos svenska elitlängdskidåkare. : En kvantitativ studie om återhämtningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rikard Tynell; [2018]
  Nyckelord :Recovery strategies; Cross-country skiing; Sprint; Lactate; Power development; Återhämtningsstrategi; längdskidåkning; sprint; laktat; effektutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, delkroppsarbete (cykelergometer) och helkroppsarbete (rullskidor), avseende effektutveckling vid upprepade högintensiva arbeten på stakergometer. Vidare syftar studien till att undersöka om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan återhämtningsstrategierna. LÄS MER

 4. 4. Bilateral muskelaktivering och effektutveckling : En observation av bilateral rörelse med armergometer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Laban Karlsson; Marcus Åström; [2018]
  Nyckelord :bilateral; ergometer; EMG; effekt; effektutveckling; paracykling; bilateral; ergometer; EMG; power; power production; paracycling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling, samt muskelaktivering i de övre extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i muskelaktivering och effektutveckling fanns i dominant respektive icke dominant övre extremitet, samt diskutera dess implikationer. LÄS MER

 5. 5. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Derakhti; [2018]
  Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

  Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER