Sökning: "effektvariationer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet effektvariationer.

 1. 1. WPP design and analysis - An assessment of wake effects and power fluctuations from large scale wind power plant clusters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :David Eickhoff; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For the last decades, the wind energy industry has been growing rapidly. More of the production is moving offshore, and in the Baltic Sea some key areas have been identified as particularly suitable for wind power plants. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar vindkraftsutbyggnaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Globala energisystem

  Författare :Anna-Lotta Söderberg; [2012]
  Nyckelord :Vindkraft; tillståndsansökan; vindkorrelationer; effektvariationer; reglerkraft; elcertifikat; kostnader; intäkter;

  Sammanfattning : Wind power is expanding rapidly in Sweden. Increasing amounts of wind power sets higher requirements on balancing power and grid expansions and would affect the whole Swedish electricity system. The aim of this report is to examine the factors affecting the wind power expansion in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Strategisk hantering av planeringsnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Christian Vikström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB.Det handlar om elkvalitet och de centrala delarna är: planeringsnivåer, fördelningav emissionsnivåer samt Vattenfalls interna styrdokument för elkvalitet.Resultatet är ett program för beräkning av bland annat flimmer och transmissionsförluster. LÄS MER