Sökning: "efficacy quantitative"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden efficacy quantitative.

 1. 1. Att ha ett barn med diabetes typ 1: Faktorer som påverkar föräldrars upplevda självförmåga av egenvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Filippa Thorling; Gustav Johansson; [2023]
  Nyckelord :Child; diabetes mellitus type 1; parents; self-care; self-efficacy; Barn; diabetes mellitus typ 1; egenvård; föräldrar; självförmåga;

  Sammanfattning : Introduktion: Andelen barn som diagnostiseras med diabetes typ 1 ökar. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär många egenvårdsmoment som att kontrollera blodsockernivån med hjälp av insulin, följa en mer hälsosam kost, samt vara fysiskt aktiva. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadens inverkan på placeboeffekten vid smärtlindring : en litteraturöversikt som undersöker hur sjuksköterskans omvårdnad kan dra nytta av placeboeffekten vid behandling av smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catharina Grande; Johanna Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Nurse’s role; Nursing care; Placebo; Placebo effect; Pain relief; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Smärtlindring; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Studier visar på att placebointerventioner kan frambringa samma eftersträvansvärda effekter som verksamma behandlingar. Utöver detta har tillämpning av placeboeffektens bakomliggande mekanismer även visat sig förstärka effekten av redan erkända behandlingsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 4. 4. The effects of telenursing on HbA1c and selfefficacy among patients with diabetes : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yuyi Luo; Chushu Yuan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: To describe the effects of telenursing on HbA1c and self-efficacy among patientswith diabetes.Methods: This paper is a descriptive literature review. The two authors usedPubMed database to search for quantitative research literature, and then selected 10articles according to the research objectives and research problems, and made asummary. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan self-efficacy, kön och löneanspråk hos juriststudenter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Isaksson Vestermark; Samar Kurdi; [2022]
  Nyckelord :Self-efficacy; salary; gender differences; wage gap; pay expectations; lön; könsskillnader; lönegapet; löneförväntningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The unexplained gender wage gap has long been a topic of interest for researchers and policymakers, but also in the public debate. Previous research has attempted to explain the wage gap with different variables, such as negotiation strategies, starting salaries, and pay expectations. LÄS MER