Sökning: "efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 12081 uppsatser innehållade ordet efficiency.

 1. 1. Exploring the Integration of Artificial Intelligence Tools in English as a Foreign Language (EFL) Pedagogy. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Rasmus Andersson; Axel Ringhagen; Albin Tapper; [2024-01-18]
  Nyckelord :Teachers; implementing AI; EFL classroom;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) tools in schools has sparked a polarised debate about its negative impact on critical thinking, plagiarism, and problem-solving skills. Future educators will be affected by the tools, prompting this thesis to explore their potential benefits and challenges through a literature review. LÄS MER

 2. 2. Analyzing the Effects of Virtualization on Cloud Platform Performance

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Gaylord Kaya; [2024]
  Nyckelord :hypervisor; container; virtualization; cloud computing; hypervisor; container; virtualization; cloud computing;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar den komplexa interaktionen mellan virtualiseringstekniker och prestanda för molnapplikationer. Genom att utvärdera hypervisor- och containerbaserade metoder skapar vi en teoretisk grund för att förstå rollen för virtualisering i modern molnbaserad miljö. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER

 4. 4. Design of a case erecting and product placement station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Niklas Wiest; [2024]
  Nyckelord :Keywords: case erecting; cobots; automation; end-effector; spiral product development process; quick-build product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents an innovative approach to industrial automation, focusing on the development of an automated system for erecting and filling cardboard boxes with wax jars. The project, executed in collaboration with Odigo Consulting and Scandinavian Hair Company (SHC), aimed to showcase enhanced production efficiency for small and medium-sized enterprises through the implementation of collaborative robots and pneumatic systems. LÄS MER

 5. 5. AI: A helping hand for digital marketing agencies? : AI: En hjälpande hand för digitala marknadsföringsbyråer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hampus Ekman; Erik Strand; [2024]
  Nyckelord :GPT-3; Digital marketing; Artificial intelligence; Efficiency; Streamlining; Processes; Content generation.;

  Sammanfattning : This study evaluates whether generative AI tools built on the language model GPT-3 can streamline the processes of digital marketing agencies. The method used for gathering qualitative data was two sets of semi-structured individual interviews with different digital marketing agencies. LÄS MER