Sökning: "efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 10839 uppsatser innehållade ordet efficiency.

 1. 1. Värdeskapande av digitalt verksamhetsstöd inom LSS omsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sushmeet Kaur; Axel Pantzare; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to try to measure this value created by Boet in terms of efficiency and well-being gains. This was done by first making a pilot study with four interviews to get a greater understanding of the product and its benefits and then use these insights to make a survey for all the care accommodations that have bought the product. LÄS MER

 2. 2. Investigating Methods to Accelerate the Solving Process of Errors and Warnings Generated by Kotlin Compilers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ege KAYIHAN; [2023]
  Nyckelord :Kotlin; Compiler; Error Messages; Warning Messages Enhancement; Plugin;

  Sammanfattning : The efficiency of error messages that are generated from compilers is up to a debate by a lot of programmers. Some believe that by enhancing the error messages, it would be easier to handle errors faster. LÄS MER

 3. 3. Robotic Process Automation (RPA) i sjukvården: : En studie om effektivisering och dess påverkan för personal och patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Auvoja; Rasmus Sturesson; [2023]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Challenges; Opportunities; Implementation; Healthcare organizations; Digital Transformation; Hälso- och sjukvård; Administration; RPA; Automation;

  Sammanfattning : Dagens digitalisering ställer allt högre krav på verksamheter, då större datamängder behöver hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Att applicera digitala verktyg och tekniker inom verksamheter kan stödja effektivare datahantering samtidigt som mänskliga resurser frigörs. LÄS MER

 4. 4. MetaStackVis: Visually-Assisted Performance Evaluation of Metamodels in Stacking Ensemble Learning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ilya Ploshchik; [2023]
  Nyckelord :Visualization; interaction; metamodels; validation metrics; predicted probabilities; stacking; stacked generalization; ensemble learning; machine learning;

  Sammanfattning : Stacking, also known as stacked generalization, is a method of ensemble learning where multiple base models are trained on the same dataset, and their predictions are used as input for one or more metamodels in an extra layer. This technique can lead to improved performance compared to single layer ensembles, but often requires a time-consuming trial-and-error process. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av en process för att öka effektiviteten och nyttan för företag och deras kunder. : En utvärdering av hur automatiseringen av processen att tillhandahålla information till kunder om det aktuella tillståndet för mobilnätet kan generera en ökad effektivitet och nytta för både företag och deras kunder.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Anabel Grau Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Automation; efficiency; customer; cost; process; message; mobile network; benefit; incident.; Automatisering; effektivitet; kund; kostnad; process; meddelande; mobilnät; nyttan; ärende.;

  Sammanfattning : Nätövervakningscentralen (NOC) hos Transtema Network Service övervakar och filtrerar inkommande larm från olika typer av nätverk. När en störning uppstår i ettnät är bland de åtgärder som vidtas att informera kunden om det. LÄS MER