Sökning: "efficient market hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade orden efficient market hypothesis.

 1. 1. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

  Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Gold Market on Bitcoin Prices : Is there a correlation?

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kasra Shariati; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; Gold; Investor Attention; Market Performance; Virtual Currency Development; Investments; Correlation;

  Sammanfattning : Background: This paper analyses the influence of fluctuation in gold market on bitcoin prices. Based on previous studies, in present market conditions, volatility in gold prices have caused price changes in several other major assets in the market, such as crude oil. Gold fluctuations are likely to stimulate uncertainty in some other major assets. LÄS MER

 3. 3. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER

 4. 4. Rational Exuberance: Hedge fund trading strategy in bubbles

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Gren; Elin Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Hedge Funds; Stock Bubbles; Positive Feedback Strategy; Mispriced Securities;

  Sammanfattning : This paper examines hedge fund trading strategy in seven bubbles and concludes that hedge funds apply different strategies for different bubbles. We analyze hedge funds' long positions in bubble stocks. Further, we run a regression to account for any short positions. LÄS MER

 5. 5. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

  Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER