Sökning: "efter avrop"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden efter avrop.

 1. 1. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Nyckelord :Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Sammanfattning : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. LÄS MER

 2. 2. Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Filip Trpkovski; Oscar Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Förnyad rangordning; Ramavtal;

  Sammanfattning : Myndigheter i Sverige gör idag inköp för 550-600 miljarder per år, när något av dessa avtal sluts sker det genom en så kallad upphandling. Regelverket kring upphandlingar har till syfte att skapa en rättvis och fungerande marknad där alla anbudsgivare ska ha samma förutsättningar samt att myndighetens behov kan tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Kapitaltäckningsgarantier : Krav på avrop eller automatiskt utlösande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Daniel Glaad; [2010]
  Nyckelord :Kapitaltäckningsgarantier; aktieägartillskott; efter avrop; automatiskt utlösande; styrelsens kontrollansvar;

  Sammanfattning : If an enterprise lacks capital it might be in desperate need of capital contribution to avoid liquidation. One solution to restore the economic balance, is to construct a contract in which the enterprise ensures that capital contribution will be made on given conditions. LÄS MER

 4. 4. Effektiv materialstyrning i en försörjningskedja

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lars Pettersson; Kent P Erlandsson; [2006]
  Nyckelord :Logistik; Materialstyrning; ;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att analysera och utvärdera olika material styrningsmetoder inom tillverkningsindustrin för att få konkurrensfördelar. Scania som var uppdragsgivare ville att vi konkret skulle titta på vad som kan främja deras produktion. LÄS MER

 5. 5. The impact of logistics on the assembly of prefabricated concrete elements

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Joakim Skoglund; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Just like all other businesses the construction industry also tries to lower their costs. All of Skanska Stomsystems business is based on transporting prefabricated parts to assembly them in another location. In this case it.s very important to have efficient logistics. LÄS MER