Sökning: "efterbördsskedet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet efterbördsskedet.

 1. 1. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans handläggning av efterbördsskedet – en observationsstudie med efterföljande intervju

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Eklind Johansson; Amanda Eriksson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Barnmorska; efterbördsskede; handläggning; kommunikation; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar självständigt för handläggning av normal graviditet, förlossning och eftervård samt identifikation och bedömning av avvikelser. Förlossningsprocessen avslutas med efterbördsskedet som startar när barnet är förlöst och avslutas när placenta samt fosterhinnor är framfödda. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans förhållningssätt vid efterbördsskedet. En observations- och intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Lindér; Emma Wilén; [2017-01-26]
  Nyckelord :Barnmorska; efterbördsskede; anknytning; postpartumblödning; stöd; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efterbördsskedet definieras som tiden från barnets födelse till dess att moderkakan är framfödd och är den första stunden tillsammans för föräldrarna och det nyfödda barnet. På grund av risken för blödning är efterbördsskedet ett riskfyllt stadie för kvinnan, och handläggningen kan ske på olika sätt för att minska denna risk. LÄS MER

 4. 4. Handläggning av postpartumblödning - En kartläggning av PM/riktlinjer på svenska förlossningskliniker.

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Lena Paulsen; Johanna Videpil Halvarsson; [2016-02-03]
  Nyckelord :Postpartumblödning; PM riktlinjer; barnmorska; förlossning; efterbördsskedet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Postpartumblödning är idag en anledning till att många kvinnor dör i samband med förlossning. Enligt World Health Organization (WHO) definieras postpartumblödning som blödningen >500 milliliter i efterbördsskedet eller när blödningen påverkar kvinnans fysiologi negativt oavsett blödningsmängd. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenheter av att handlägga efterbördsskedet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Matilda Holmbom; Karina Riise Sörensen; [2014]
  Nyckelord :postpartumblödning; normalt; barnmorskor; erfarenheter; handlägga; efterbördsskedet; riktlinjer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Efterbördsskedet är förlossningens sista och mest riskfyllda stadie på grund av riskenför postpartumblödning. Ett aktivt handläggande av efterbördsskedet rekommenderas för att förebygga postpartumblödningar och har visats kunna förebygga detta med upp till 60 %. LÄS MER