Sökning: "efterbehandlingssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet efterbehandlingssystem.

 1. 1. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av EGR-system i singelcylinder-provcell – med fokus på ökad tillgänglig EGR-mängd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Wallentin; [2018]
  Nyckelord :EGR; faktorförsök; singelcylinder-motor; provcell;

  Sammanfattning : Dagens förbränningsmotorer ställs inför allt högre krav på att minimera de miljöfarliga restprodukter som förbränningen av luft och bränsle ger upphov till. Efterbehandlingssystem har utvecklats i olika former för detta ändamål, där en utav dessa är EGR: Exhaust gas recirculation som bygger på att en del av motorns avgaser överförs tillbaka in i motorn och minskar bildningen av termiska kvävoxider. LÄS MER

 3. 3. CFD-simulations of urea-waterspray in an after-treatment systemusing Star-CCM+

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Emelie Trigell; [2018]
  Nyckelord :after-treatment systems; selective catalytic reaction SCR ; AdBlue; multiphase flow; multi-component liquid; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes RANS ; wall film formation; solid deposits; efterbehandlingssystem; selektiva katalytiska reaktioner; AdBlue; flerfasstr ¨ommning; flerkomponentvätska; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes; väggfilm; avlagringar;

  Sammanfattning : The legislation has forced the vehicle industry to reduce tail-end emissions. The air pollutant nitrogen oxide (NOX) has been shown to have a negative impact on human health and the environment. One of the key technologies to reduce the levels of NOX emitted from a vehicle is by implementing an after-treatment system. LÄS MER

 4. 4. Optimization of the AdBlue e vaporation module for Scania V8 engines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mattia Antoniotti; [2017]
  Nyckelord :CR; evaporation unit; urea deposits; heat fins; Urea; förångningsmodulen; ureaavlagringar; rörflänsar;

  Sammanfattning : The aftertreatment techniques introduced to follow the emission legislations require a constant improvement process to comply with the gradually more stringent demands. SCR is the system used nowadays to deal with NOx emissions in most heavy-duty vehicles. LÄS MER

 5. 5. Numerical Analysis of Gas Exchange system requirements in Heavy Duty DISI process with Alternative fuels

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Senthil Krishnan Mahendar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kommersiella fordon som använder dieselmotorer har hög bränsleeffektivitet men kräver dyra efterbehandlingssystem och ökade driftskostnader. Ottomotorer har fördelen att använda en enkel trevägskatalysator vilket gör ägande- och driftkostnader mycket attraktiva. LÄS MER