Sökning: "efterfrågan på personal"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden efterfrågan på personal.

 1. 1. Investigating the state of rural water supply in Rio Grande do Sul, Brazil - a regional study on the implementation of United Nations Sustainable Development Goal 6.1: safe and affordable drinking water for all

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Joel Häggqvist; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Drinking water; Sustainable development goal 6; Rural water supply; Water safety; Rio Grande do Sul; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Access to clean drinking water is a human right and a necessity for life, yet many rely on precarious water sources across the world. The United Nations outlines a great aspiration in Agenda 2030 - that safe and affordable drinking water should be available for all by 2030. LÄS MER

 2. 2. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Vikström; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Sammanfattning : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. LÄS MER

 3. 3. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 4. 4. INVESTIGATION OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLES : - A case study of Beijing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zhen Li; [2019]
  Nyckelord :China; Beijing; business model; Electric vehicle; EV; electric car; new energy vehicle; charging infrastructure; charging infrastructure operators; charging service operator; charging pile; charging post; charging service; value proposition; value creation; value capture; Kina; Peking; affärsmodell; Elfordon; EV; elbil; laddningsinfrastruktur; laddningsinfrastrukturoperatörer; laddningsoperatör; laddstolpe; laddningsstation; laddningstjänst; värderbjudande; värdeskapande; värdefångst;

  Sammanfattning : Promoting the use of electric vehicles (EVs) has become an important measure to solve the environmental issue in China. In Beijing, the number of EVs has increased rapidly during recent years. In parallel, an extensive charging infrastructure has been deployed. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara mättnad : En kvalitativ studie om värdeskapande hos lokala matproducenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katarina Lundgren; Carl Wickström; Isabelle Wirblad; [2019]
  Nyckelord :Lokala matproducenter; värdeskapande; upplevelse; marknadsföring; positionering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera och klarlägga de styrkor och möjligheter som lokala matproducenter besitter och kan tillvarata för att positionera sig samt främja kundens värdeskapandeprocess. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER