Sökning: "eftersättsblad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet eftersättsblad.

  1. 1. Bokomslagets betydelse : En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 5

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Sara Bengtsson; [2017]
    Nyckelord :Paratext; paratext analysis; peritext; Genette; children’s books; adolescent books; chapter books; book cover; cover picture; title; subtitle; endpapers; Paratext; paratextanalys; peritext; Genette; barnböcker; ungdomsböcker; kapitelböcker; bokomslag; bokframsida; omslagsbild; titel; undertitel; försättsblad; eftersättsblad;

    Sammanfattning : The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. LÄS MER