Sökning: "eftersatt underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden eftersatt underhåll.

 1. 1. Samverkan inom tågsystemet : En kvalitativ studie av Getingmidjans delprojekt TORA

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; Felicia Heiligers; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tågsystem; Tågoperatörer; Konkurrens; Resenärer; Trafikverket; Samordning; Samarbete; Tåg; Banarbete; Trafikinformation; Resenärshantering; Trafik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera effekterna av samverkan kring resenärshantering. Sveriges tågsystem står inför stora utmaningar till följd av eftersatt underhåll av järnvägen. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kapacitetsbehov på enkelspårig järnväg : En fallstudie hos Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pierre Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Kapacitetsbehov; järnväg; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige har tågtrafiken ökat signifikant de senaste decennierna och som följd av detta har antalet tågavgångar ökat, vilket i sin tur har resulterat i att det blivit svårare att få tider i spår. Utöver detta är det svenska järnvägssystemet föråldrat och underhållsarbetet eftersatt. LÄS MER

 3. 3. Underhållsstatus på småhusfastigheterna i Jämtlands län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Mikael Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Småhus; Jämtlands län; underhåll; ytskikt; nollgenomgångar; äkta hussvamp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och visa på det övergripande underhållsbehovet bland småhusfastigheterna i Jämtlands län samt identifiera ökade risker som fastigheterna har inför ett förändrat klimat. Data från 462 fastighetsvärderingar av småhusfastigheter i Jämtlands län under januari 2013-april 2020 har hämtats in och bearbetats. LÄS MER

 4. 4. Att väcka ett torg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Anette Önerud; [2020]
  Nyckelord :restoration; heritage; Kisa; Östergötland; town square; square; torg; public space; 1890 s; 1900 s; small town; cultural heritage;

  Sammanfattning : Mitt projekt bemöter ett småstadstorg där flera av förutsättningarna byggts bort eller med tiden inte underhållits, och där platsen och de gamla butikerna samtidigt har svårt att hitta en ny roll i ett allt mer urbaniserat land. Torgets kvaliteter finns i olika skalor och dimensioner, därför har jag valt att hantera projektet på tre nivåer: stad, torg och byggnad. LÄS MER

 5. 5. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER