Sökning: "eftertraktad arbetsgivare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden eftertraktad arbetsgivare.

 1. 1. Employer branding inom skogsnäringen : en fallstudie av ett skogsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lina Edvardsson; Tina Sandell; [2016]
  Nyckelord :arbetstagare; employer branding; kompetens; rekrytering; skogsnäring;

  Sammanfattning : Skogsnäringen förväntas bli mer innovativ och utveckla nya produkter för att överleva i framtiden. För att svara mot förväntningarna krävs att organisationer inom skogsnäringen rekryterar arbetskraft med andra kompetenser än vad som finns i dagsläget. Civilingenjörer är den yrkeskategori som förväntas vara mest eftertraktad. LÄS MER

 2. 2. Preferenser i arbetet hos unga dataspecialister : En kvalitativ studie om hur unga personer inom IT-branschen resonerar kring val av arbetsgivare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Bergqvist; Ida Öhlander; [2016]
  Nyckelord :Dataspecialister; utveckling; anpassning; flexibilitet; gränslöst arbete; generation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kartlägga nyexaminerade unga dataspecialisters preferenser vid val av arbetsgivare. Utifrån dessa resonemang syftar studien vidare till att beskriva hur organisationer förväntas arbeta för att attrahera dessa personer. LÄS MER

 3. 3. Den eftertraktade arbetsgivaren : utsidan räknas, insidan avgör

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabella Kvarnström; Linnéa Lindroth; [2015]
  Nyckelord :Employer of Choice; Employee Retention; Talent Management; Decision Making; Knowledge Retention; Competence Retention; Eftertraktad arbetsgivare; Behålla medarbetare; Talent management; Beslutsfattande; Kunskapsbevaring; Kompetensbevaring;

  Sammanfattning : Arbetsgivares största utmaning på dagens multikulturella arbetsmarknad är att vinna kampenom de medarbetare som är duktiga och besitter såväl rätt kunskap som rätt kompetens. Detkrävs stort engagemang och framförhållning för att arbetsgivarna ska lyckas marknadsföra sigpå arbetsmarknaden och hitta rätt personal. LÄS MER

 4. 4. Hur attraktiv kan en kommun bli? : – En studie om hur Sundsvalls kommun upplever och kommunicerar sitt  arbetsgivarvarumärke

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Sandra Karlsson; Emelie Sundqvist; [2012]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; Organisationsvarumärke; Public Relations; Profil; Identitet; Image;

  Sammanfattning : Det blir allt mer viktigt att arbetsgivaren har sunda värderingar, som både dem och deras anställda kan stå för. Detta är något som påverkat organisationerna runt om i världen, de måste lägga mer fokus på att kommunicera dessa värden enhetligt både internt och externt för att framstå som attraktiva. LÄS MER

 5. 5. Industriavtalet och lönebildningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lisa Olsson; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Industriavtalet; lönebildning; avtalsrörelse; kollektivavtal; arbetsmarknadsekonomi ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lönebildningen är en central samhällsprocess med avgörande betydelse för såväl den enskilde löntagaren, arbetsgivarna, arbetsmarknadens parter och staten. Den genererar förutsättningarna för bland annat sysselsättningen och den internationella konkurrenskraften. LÄS MER