Sökning: "eftervård"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet eftervård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 2. 2. Utslussning och eftervård : En kvalitativ undersökning om samverkan mellan SiS och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Kron; Cecilia Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur eftervården och uppföljningen är organiserad när det gäller ungdomar som är placerade på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner enligt lagarna LSU och LVU. Syftet är också att ta reda på hur samarbetet fungerar mellan berörda myndigheter vid placeringar med stöd av dessa lagar med speciell fokus på eftervård. LÄS MER

 3. 3. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhet av eftervård vid uppkommen grad II-bristning : En intervjustudie med kvinnor som nyligen fött barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Therése Karlsson; [2021]
  Nyckelord :second degree perineal tear; postpartum care; experiences; person-centered care; Grad II-bristning; eftervård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grad II-bristningar är vanligt förekommande efter vaginal förlossning och kan medföra komplikationer. Svenska myndigheter och föreningar rapporterar brister i eftervården av förlossningsbristningar. Forskning kring kvinnors erfarenheter av eftervård efter uppkommen grad II-bristning är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Njurdonatorers behov av och önskemål om psykosocial uppföljning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :David Landbecker; [2021]
  Nyckelord :Njurdonatorer; Psykosocial omvårdnad; Efter donation; Eftervård; Uppföljningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Den bästa behandlingen vid terminal njursvikt är njurtransplantation från levande donator. Det har klara fördelar jämfört med donation från avliden givare. Flertalet donatorer har god psykosocial hälsa efter donationen. LÄS MER