Sökning: "eftervård"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet eftervård.

 1. 1. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhet av eftervård vid uppkommen grad II-bristning : En intervjustudie med kvinnor som nyligen fött barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Therése Karlsson; [2021]
  Nyckelord :second degree perineal tear; postpartum care; experiences; person-centered care; Grad II-bristning; eftervård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grad II-bristningar är vanligt förekommande efter vaginal förlossning och kan medföra komplikationer. Svenska myndigheter och föreningar rapporterar brister i eftervården av förlossningsbristningar. Forskning kring kvinnors erfarenheter av eftervård efter uppkommen grad II-bristning är begränsad. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju svart i hela sitt liv.” Afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. – En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nandi Zulu; [2021]
  Nyckelord :Afrosvensk; barnmorska; bemötande; eftervård; förlossningsvård; intervjustudie; mödrahälsovård; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afrosvenskar är en utsatt grupp inom alla samhällssektorer med en ökad risk för komplikationer under graviditet. Syfte: Att belysa afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Allt är normalt - Vilka erfarenheter har individer med förlossningsbristning av vården postnatalt? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Lidberg; Solvind Hammar; [2020-08-27]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; Återhämtning; Möte med vården; Kvinnors erfarenheter; Personcentrerad vård; Eftervård;

  Sammanfattning : Background: Obstetric perineal injuries affect a large number of individuals after vaginalchildbirth. It can cause various complications and affect long-term psychological andphysiological health. In postnatal care, the midwife’s role is central to the recovery of thosewho suffer from perineal injuries. LÄS MER

 5. 5. Vi måste trolla med knäna : Socialsekreterares erfarenheter av eftervård till unga som lämnar dygnsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Abdulwahid Qatanani; Amd Abu Zeid; [2020]
  Nyckelord :Aftercare; out of home placement. care leavers; social worker; transition to adulthood; eftervård; eftervårdsinsatser; övergång till vuxenliv; dygnsvård; placering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Titel: Vi måste trolla med knäna- Socialsekreterares erfarenheter av eftervård till unga som lämnar dygnsvården Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad socialsekreterare anser attsamhällsplacerade unga har för behov i övergången mot ett självständigt vuxenliv, samtderas erfarenheter av de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds de unga eftersamhällsplaceringens avslut. Metod: För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes tvåfokusgruppsintervjuer på två olika avdelningar inom en Socialtjänst i Sverige. LÄS MER