Sökning: "eftervård"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet eftervård.

 1. 1. "Det är inte säkert att det är på det bästa sättet" : En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar och åsikter om den svenska narkotikapolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helle Bones; Julia Malinowski; [2023]
  Nyckelord :drug policy; opinions; social workers; narkotikapolitik; åsikter; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialarbetares uppfattningar om Sveriges narkotikapolitik och dess inverkan på det sociala arbetets praktik. De teoretiska utgångspunkterna för studien var stämplingsteorin samt socialkonstruktionismen utifrån den hermeneutiska forskningsansatsen. LÄS MER

 2. 2. ”Inte ens preventivmedel handlar om sex" : En fenomenologisk studie om sexologisk stöttning efter en vaginal förlossning.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Bäckström; [2023]
  Nyckelord :childbirth; partner; post-partum; postnatal care; sexual health; sexual function; sexual satisfaction; sexological support.; födsel; förlossning; partner; förlossningsvård; eftervård; sexologiskt stöd; sexuell hälsa; sexuell funktion; sexuell nöjdhet;

  Sammanfattning : Since 2015, the Swedish government has invested more money in the post-partum care to make it more accessible. The number of Swedish qualitative studies, which highlight women's experiences of sexological support after childbirth since 2015, is limited. LÄS MER

 3. 3. Att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Sepúlveda Fernández; Ateyab Ghyadh; [2023]
  Nyckelord :Cardiac arrest; patient; experience; survivors; CPR; Hjärtstopp; patienter; upplevelser; överlevare; HLR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är en allvarlig händelse och det drabbar tusentals människor varje år. Hjärtstopp kan triggas av hjärt-kärlsjukdomar eller andra utlösande faktorer. Oavsett ursprung kräver ett hjärtstopp en snabb återställning av hjärtrytmen och cirkulationen genom hjärt-lungräddning. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för ökad trygghet : Utvärdering av EST- effektiv samordning för trygghet i Västmanlands län

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Davies; [2023]
  Nyckelord :Effektiv Samordning för Trygghet; EST; crime prevention; collaboration; Consolidated Framework for Implementations Research; safety promotion; police; municipality; Västmanland.; effektiv samordning för trygghet; EST; brottsförebyggande; samverkan; Consolidatet Framwork for Implementation Research; trygghetsskapande; polis; kommun; Västmanland;

  Sammanfattning : Inledning: Att känna sig trygg i sin vardag och i sin stad eller bostadsområde är viktigt för de allra flesta. Samtidigt kan ett tryggt och välfungerande samhälle fungera som en motståndskraft mot yttre negativ påverkan. LÄS MER

 5. 5. Livet med en ny kropp : Patienters erfarenheter efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Magnusson; Saga Östberg; [2023]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; Patienter; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bariatrisk kirurgi är en etablerad behandling för personer med fetma. År 2021 genomfördes cirka 4000 bariatriska ingrepp med syfte att förbättra patienters hälsa och reducera risken av för tidig död orsakat av fetmarelateraterade följdsjukdomar. LÄS MER