Sökning: "egendomsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet egendomsskydd.

 1. 1. Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Riemer; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. LÄS MER

 2. 2. Förbud mot att sätta in pengar till intagna i anstalt och häkte : En uppsats om Kriminalvårdens rätt att anta bindande föreskrifter utifrån egendomsskyddet och normgivningsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Kriminalvården; egendomsskydd; normgivningsmakten; verkställighetsföreskrift; EKMR; fängelselagen; häkteslagen; Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledningsrätt – ett intrång i fastighetsägarens egendomsskydd. Vems intresse väger tyngst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Dahlman; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; ledningsrätt; nätkoncession; egendomsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. Egendomsskyddet i fastighetsbildning - Ett stärkt skydd för den enskilde eller ett större utrymme för statens godtycke?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Paulin-Rosell; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER