Sökning: "egenföretagare"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet egenföretagare.

 1. 1. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 2. 2. EGENFÖRETAGARE I VÄLFÄRDEN : En studie om transfereringsberoende bland företagare

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viveka Mindelöf; Aislinn Luhr; [2019]
  Nyckelord :välfärdsstat; egenföretagare; välfärdsförsäkring; transfereringsberoende;

  Sammanfattning : Self- employed have often been portrayed as the heroes of our generation and the hope for the future. Most of the job opportunities today exist within small and medium sized companies. However, self-employed face hardships accessing the welfare insurances according with their job situation and lifestyle. LÄS MER

 3. 3. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Löfgren; Sebastian Olsson; [2019]
  Nyckelord :decision-making; farm business investment; laddering; means-end chain theory; personal value theory; young farmers;

  Sammanfattning : The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörslivet : En kvalitativ studie om egenföretagares work-life balance utifrån ett livsformsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Nilsson; Oskar Persson; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; livsformer; egenföretagare; entreprenörer; tillgänglighet; digitaliserin; flexibilitet;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie om hur egenföretagare och entreprenörer kombinerar sitt arbetsliv med privatliv. De teorier som vi har valt att använda är främst kopplade till work-life balance begreppet och den realistiska livsformsanalysen. LÄS MER

 5. 5. Två broar till samma destination : En kvalitativ studie om migranters integration på arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Nguyen; [2019]
  Nyckelord :integration; arbetsmarknad; socialt kapital; humankapital; diskriminering; egenföretagare; migration;

  Sammanfattning : Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även integrera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER