Sökning: "egenmakt"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet egenmakt.

 1. 1. It’s a Fucking Revolution

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Jivenius; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; menskopp; menstruationsskydd; upplevelser; ökad livskvalitet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors hantering av menstruation har skiftat genom åren. Engångsskydd har stor miljöbelastning och är dyra i inköp. Menskopp är ett till synes miljövänligt och ekonomiskt skydd som ökar i popularitet. Egenmakt eller empowerment är ett yttryck för styrka och att ta ansvar för sin egen kropp och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sheima Moradzada; Johanna Westrup; [2020]
  Nyckelord :fetma; hälsa; primärvård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en kronisk sjukdom som ökar i Sverige. Komplexiteten bakom sjukdomen är stor, samtidigt som nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen saknas. Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. LÄS MER

 4. 4. Skolrasten : en kvalitativ studie ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanna Björup; Sofia Björup; [2020]
  Nyckelord :Play; children; interplay; school; empowerment; recess; health; psychosocial environment; Lek; barn; samspel; skola; egenmakt; rast; hälsa; psykosocial miljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien baseras på aktuell forskning om barns hälsa, sociala utveckling och samspel. Barndomen kan vara avgörande för en individs framtida hälsa. Skolan är under denna tidsperiod en viktig arena som når ut till större delen av landets barn. LÄS MER

 5. 5. Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jimmy Fungmark; [2020]
  Nyckelord :Parental support program; Parental support; Targeted parental support; Foreign-born parents; Empowerment; Föräldrastödsprogram; Föräldraskapsstöd; Riktat föräldraskapsstöd; Utrikesfödda föräldrar; Empowerment;

  Sammanfattning : Parental support programs aimed at foreign-born parents have increased in interest in Swedish municipalities. Research on these types of parental support programs is therefore important in order to ensure that the support given have the desired effects and that the programs have value for the individuals to whom the support is directed. LÄS MER