Sökning: "egennamn"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet egennamn.

 1. 1. Translation or rewriting of proper names : A study of children’s literature across a century

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Veronica Sand; [2021]
  Nyckelord :Translation as rewriting; Children’s literature; Translating proper names; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice in wonderland; The children of the forest; Coraline; Wolf Brother; Hunger Games; The Graveyard Book; The Circle; English; Spanish; Swedish; Översättning som omskrivning; Barnlitteratur; Översätta egennamn; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice i underlandet; Alice i sagolandet; Tomtebobarnen; Coraline; Vargbröder; Hungerspelen; Kyrkogårdsboken; Cirkeln; Engelska; Spanska; Svenska;

  Sammanfattning : The translation of names is a topic for discussion within many fields, no less so within translation studies. Furthermore, the translation of proper names in children’s literature is a topic with on-going changes. LÄS MER

 2. 2. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 3. 3. "Mitt namn identifierar mig. Det är så man vet och känner igen mig" : En språkvetenskaplig studie om samband mellan namn och identitet hos gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Carlholmer; [2020]
  Nyckelord :Onomastik; egennamn; tilltalsnamn; efternamn; identitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sambandet mellan namn och identitet hos gymnasieelever. Syftet med arbetet är att försöka förstå hur den kopplingen kan se ut och om kopplingen är starkast för förnamnet eller efternamnet samt om stavningen är en faktor som kan påverka identifikationen. LÄS MER

 4. 4. Skogen : En studie kring känsla av närhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida L. Johansson; [2020]
  Nyckelord :User experience UX ; Digital map; Sense of place; Forest; Forestry; Forest Owner; Användarupplevelse UX ; Digital karta; Känsla av närhet; Skog; Skogsbruk; Skogsägare;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar en studie som gjorts i samarbete med Södra Skogsägarna. Syftet med studien var att skapa en förståelse för vilka pragmatiska och hedoniska aspekter som påverkar hur skogsägare känner närhet till sin skog och hur dessa aspekter skulle kunna implementeras/realiseras vid utvecklandet av en digital karta över skogen. LÄS MER

 5. 5. Språket i naturvetenskap för yngre elever : En textanalys av det språk som används i TIMSS 2011 för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Eklund; Kristina Ernehult Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; ämnesspråk; systemisk funktionell lingvistik; TIMSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en manuell textanalys undersöka det språk som används i de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) för årskurs 4. Uppsatsen redogör för språkets roll inom naturvetenskap samt vilka språkliga drag som ses vara karaktäristiska för ämnet. LÄS MER