Sökning: "egenskaper hos tränare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden egenskaper hos tränare.

 1. 1. Betydelsefulla ledaregenskaper som bidrar till fortsatt utövande av truppgymnastik i 13–16 års ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Carlsson; Shiralee McGowan; [2019]
  Nyckelord :leadership;

  Sammanfattning : Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper och beteenden, truppgymnastik, MML, LSS, kvantitativ empiriinsamlingSyfte: Syftet med studien är att identifiera och diskutera de ledaregenskaper samt beteenden som anses vara betydelsefulla för fortsatt utövande av truppgymnastik ur ledarnas samt 13–16 åriga gymnasters perspektiv, oavsett idrottsspecifik nivå.Metod: Studien grundar sig i två kvantitativa enkätundersökningar. LÄS MER

 2. 2. Att bli och vara elittränare : En kvalitativ studie om elittränarnas syn och uppfattningar om hur man är en bra elittränare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredriksson Pernilla; [2016]
  Nyckelord :Coach; leadership; elite; success; personality and characteristics; Tränare; ledarskap; elit; framgång; personlighet och egenskaper;

  Sammanfattning : Det finns olika definitioner av vad en ledare är, vad som är bra ledarskap och det finns en mängd olika ledarskapstyper. En ledare för ett lag är någon som oftast i huvudsak har ansvar att planera träningen. Idag ställs det högre krav på tränare och det krävs mer planering för att nå goda resultat på hög nivå. LÄS MER

 3. 3. Den framgångsrika personliga tränaren : En kvalitativ studie om klienters upplevelse av vilka egenskaper och faktorer som är viktiga för personliga tränare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Erika Anckarman; [2016]
  Nyckelord :Personal trainer; personal qualities; factors; qualitative research; Personlig tränare; personliga kvalitéer; faktorer; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fitnessbranschen har under senare tid expanderat snabbt och PT erbjuds idag på de flesta anläggningar. Träning med PT har positiva effekter fysiskt men även på beteenden kopplat till träning. För ett positiv utfall av träningen krävs det en god interaktion mellan klient och coach. LÄS MER

 4. 4. Träningen för idrottare med funktionsnedsättningar - En kvalitativ studie ur idrottares synvikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Helen Antonson; Fabian Rignell; [2015-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En bra träningsmiljö är självklart viktigt för alla idrottare, men vad som innebär en bra träningsmiljö kan skilja sig sinsemellan idrottare. Trots att idrottare inte alltid önskar samma egenskaper hos sina tränare så finns några generiska egenskaper som sägs vara viktiga för tränare att erhålla på elitnivå enligt tidigare studier. LÄS MER

 5. 5. Physiological (heart rate and cortisol concentration in saliva) and behavioural responses in horses to four reactivity tests compared to the trainer's opinion about the horses’ temperament

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Selinus; [2015]
  Nyckelord :behaviour; reactivity; cortisol; heart rate; temperament; beteende; reaktivitet; kortisol; hjärtfrekvens;

  Sammanfattning : When performing studies that test the reactions of horses in different situations, important information may be available about the horse’s reactivity level. With information from these tests, accidents and dangerous situations may be prevented. LÄS MER